Γιατί πολλές φορές η δεξιά με την αριστερή άγκυρα έχουν διαφορετικό αριθμό κλειδιών;

Σίγουρα θα έχετε αναρωτηθεί γιατί μερικές φορές η δεξιά με την αριστερή άγκυρα ενός πλοίου έχει διαφορετικό αριθμό κλειδιών και συνεπώς διαφορετικό μήκος στο έκταμα της.

Δεν είναι πολύ ασυνήθιστο να παρατηρήσετε 10 κλειδιά στη μία άγκυρα και 11 στην άλλη.

Θα πρέπει μα γνωρίζουμε ότι όλες οι απαιτήσεις σχετικά με τος άγκυρες των πλοίων διατυπώνονται στις οδηγίες που εκδόθηκαν από τη Διεθνή Ένωση Διεθνούς Ταξινόμησης (International association of international classification- IACS).

Αυτές οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις για το βάρος της άγκυρας, τη διάμετρο και την ποιότητα του χάλυβα για τον συνδετικό σύνδεσμο της καδένας όπως και το μήκος της καδένας, κτλ.

Όλες αυτές οι απαιτήσεις διέπονται από κάτι που ονομάζεται «Αριθμός εξοπλισμού».

Εάν έχετε δει το πιστοποιητικό άγκυρας που εκδίδεται κατά την παράδοση του πλοίου στο ναυπηγείο, θα έχετε δει και τον αριθμό εξοπλισμού σε αυτό το πιστοποιητικό.

Ο αριθμός του εξοπλισμού υπολογίζεται με τύπο:

Σύμφωνα με τον αριθμό του εξοπλισμού, δίνεται το συνολικό μήκος της αλυσίδας της άγκυρας.

Έτσι, αν ας πούμε, για έναν συγκεκριμένο αριθμό εξοπλισμού, το ελάχιστο μήκος της καδένας που απαιτείται είναι 21 κλειδιά, η μία άγκυρα θα έχει 10 κλειδιά και η άλλη 11 κλειδιά!

Παρακάτω είναι ο πίνακας που δείχνει πώς ο αριθμός του εξοπλισμού αντιστοιχεί στα στοιχεία των αγκυρών του πλοίου.

Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα τα πράγματα πάνω σε ένα πλοίο έχουν και τη εξήγηση τους.

Διαβάστε ακόμα