Globus Maritime: Πούλησε τρία, ναυπηγεί πέντε πλοία

Η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία Globus Maritime Limited, του Γιώργου και Αθανάσιου Φειδάκη, γνωστοποίησε τα μη ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά της αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023.

Τα έσοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 7,8 εκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2023, έναντι 16,4 εκατομμυρίων δολαρίων το 1ο εξάμηνο του 2023.

Η εταιρεία είχε καθαρή ζημιά 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο του 2023, ενώ είχε 1,4 εκατομμύρια δολάρια καθαρά έσοδα το 1ο εξάμηνο του 2023

Το Προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 0,9 εκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2023,ενώ ήταν 2,2 εκατομμύρια δολάρια το 1ο εξάμηνο του 2023.

Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023 ανήλθαν σε 1,4 εκατομμύρια δολάρια ή 0,07 δολάρια, σε σύγκριση με 23,1 εκατομμύρια δολάρια για την ίδια περίοδο πέρυσι. Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης περιόδου, τα έσοδα έφτασαν τα 16,4 εκατομμύρια δολάρια, έναντι 37,6 εκατομμυρίων δολαρίων το περσινό εξάμηνο.

Οι θυγατρικές της Globus κατέχουν και εκμεταλλεύονται επτά πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου, αποτελούμενα από δύο Supramax, ένα Panamax και τέσσερα Kamsarmax.

Η εταιρεία σχολίασε τα οικονομικά αποτελέσματα, επισημαίνοντας τα εξής:

«Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου και για το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου εξαμήνου του έτους, η αγορά ήταν ήπια. Το δεύτερο τρίμηνο οι ναύλοι της αγοράς επηρεάστηκαν από διάφορους εποχιακούς, γεωπολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες. Αυτό το γεγονός διαμόρφωσε τους ναύλους κάτω από 10.000 δολάρια την ημέρα και παρέμειναν σε αυτά τα επίπεδα για κάποιο χρονικό διάστημα.

Ευτυχώς, η αγορά έχει ανέβει από τότε και οι ημερήσιες τιμές έχουν πλέον φτάσει σε πολύ καλύτερα επίπεδα. Χρησιμοποιούμε ως επί το πλείστον τα πλοία μας στην αγορά spot και ακόμη και οι συμφωνίες περιόδου μας έχουν έκθεση στην αγορά spot μέσω συνδέσεων με τους σχετικούς δείκτες πλοίων. Αυτό μας επιτρέπει να αποκομίζουμε οφέλη αμέσως όταν η αγορά ανακάμπτει, αν και θα μπορούσε επίσης να μας εκθέσει σε κινδύνους κατά τη διάρκεια της ύφεσης της αγοράς.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά ανακοινώσαμε την πώληση των m/v Sun Globe, Sky Globe και Star Globe. Το Sun Globe και το Sky Globe έχουν παραδοθεί στους νέους ιδιοκτήτες τους και αναμένουμε ότι το Star Globe θα παραδοθεί σύντομα, εντός του μήνα όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, υπό τους συνήθεις όρους κλεισίματος. Σχεδιάζουμε να αντικαταστήσουμε αυτά τα τρία πλοία με την παράδοση των πρώτων τριών νεότευκτων ultramax το 2024.

Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αξιολογούμε συνεχώς διάφορους τρόπους για να ενισχύσουμε και να δημιουργήσουμε αξία για τους μετόχους μας, η αξιολόγηση γίνεται πάντα στρατηγικά με επίκεντρο την υγεία της εταιρείας και το μέλλον της. Παραμένουμε προσηλωμένοι στα σχέδια επέκτασής μας, στην αποτελεσματικότητα και το αποτύπωμα άνθρακα του στόλου μας και στην περαιτέρω ενίσχυση της αξίας των μετόχων».

Στις 29 Απριλίου 2022, η εταιρεία υπέγραψε συμβόλαιο για την κατασκευή και αγορά ενός φορτηγού χύδην περίπου 64.000 dwt. Το πλοίο θα ναυπηγηθεί στη Nihon Shipyard Co. στην Ιαπωνία και έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024. Το συνολικό τίμημα για την κατασκευή του πλοίου είναι περίπου 37,5 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία η εταιρεία σκοπεύει να χρηματοδοτήσει με συνδυασμό χρέους και ίδια κεφάλαια. Τον Μάιο του 2022 η εταιρεία κατέβαλε την 1η δόση των 7,4 εκατομμυρίων δολαρίων και τον Μάρτιο του 2023 την 2η δόση των 3,7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στις 13 Μαΐου 2022, η εταιρεία υπέγραψε δύο συμβάσεις για την κατασκευή και την αγορά δύο πλοίων μεταφοράς χύδην υψηλής χρήσης διπλού καυσίμου περίπου 64.000 dwt έκαστο. Τα αδελφά πλοία θα ναυπηγηθούν στη Nantong COSCO KHI Ship Engineering Co. στην Κίνα με το πρώτο να έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί το τρίτο τρίμηνο του 2024 και το δεύτερο να προγραμματιστεί κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2024.

Το συνολικό τίμημα για την κατασκευή και των δύο σκάφη είναι περίπου 70,3 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία η εταιρεία σκοπεύει να χρηματοδοτήσει με συνδυασμό χρέους και ίδια κεφάλαια. Τον Μάιο του 2022 η εταιρεία κατέβαλε την 1η δόση των 13,8 εκατομμυρίων δολαρίων και τον Νοέμβριο του 2022 πλήρωσε τη 2η δόση των 6,9 εκατομμυρίων δολαρίων και για τα δύο πλοία υπό ναυπήγηση.

Στις 18 Αυγούστου 2023, η εταιρεία υπέγραψε δύο συμβάσεις για την κατασκευή και αγορά δύο πλοίων μεταφοράς χύδην υψηλής απόδοσης καυσίμου περίπου 64.000 dwt έκαστο. Τα δύο πλοία θα ναυπηγηθούν σε ένα αξιόπιστο ναυπηγείο στην Ιαπωνία και έχουν προγραμματιστεί να παραδοθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Το συνολικό τίμημα για την κατασκευή και των δύο πλοίων είναι περίπου 75,5 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία η εταιρεία σκοπεύει να χρηματοδοτήσει με συνδυασμό χρέους και τα ίδια κεφάλαια.

Στις 6 Μαρτίου 2023, η εταιρεία, μέσω μιας εξ ολοκλήρου θυγατρικής, συνήψε συμφωνία για την πώληση της Sun Globe που κατασκευάστηκε το 2007 για ακαθάριστη τιμή 14,1 εκατομμυρίων δολαρίων, πριν από προμήθειες, σε μη συνδεδεμένο τρίτο μέρος. Το πλοίο παραδόθηκε στους νέους ιδιοκτήτες του τον Ιούνιο του 2023.

Στις 11 Αυγούστου 2023, η εταιρεία, μέσω μιας εξ ολοκλήρου θυγατρικής, συνήψε συμφωνία για την πώληση του Sky Globe που κατασκευάστηκε το 2009 με ακαθάριστη τιμή 10,7 εκατομμυρίων δολαρίων, πριν από προμήθειες, σε μη συνδεδεμένο τρίτο μέρος. Το πλοίο παραδόθηκε στους νέους ιδιοκτήτες του στις 7 Σεπτεμβρίου 2023. Η εταιρεία αναμένει να έχει κέρδος περίπου 2,2 εκατομμυρίων δολαρίων, ως αποτέλεσμα της πώλησης.

Στις 16 Αυγούστου 2023, η εταιρεία, μέσω μιας θυγατρικής που ανήκει εξ ολοκλήρου, συνήψε συμφωνία για την πώληση του Star Globe που κατασκευάστηκε το 2010 με ακαθάριστη τιμή 11,2 εκατομμυρίων δολαρίων, πριν από προμήθειες, σε μη συνδεδεμένο τρίτο μέρος, το οποίο πώλησε υπόκειται σε τυπικές συνθήκες κλεισίματος. Το σκάφος αναμένεται να παραδοθεί στους νέους ιδιοκτήτες του εντός Σεπτεμβρίου 2023.

Η εταιρεία αναμένει να έχει κέρδος περίπου 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

mononews.gr

Διαβάστε ακόμα