Η ασφάλεια στο χώρο του μηχανοστασίου- Δέκα βασικοί κίνδυνοι

 

Η προσωπική ασφάλεια του καθενός στο χώρο του μηχανοστασίου είναι ένας βασικός στόχος που καλούμαστε να επιτύχουμε. Παρακάτω θα αναφέρουμε μερικούς βασικούς κινδύνους και το πώς μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε.

Όπως όλοι μας γνωρίζουμε το μηχανοστάσιο είναι η κινητήρια δύναμη του πλοίου, η πιο απλά είναι η καρδιά του. Είναι όμως ένας επικίνδυνος, ζεστός και θορυβώδεις χώρος ο οποίος χρήζει ιδιαίτερης προσοχής με σκοπό την αποφυγή κάποιο ατύχημα ή τραυματισμό. Στο πλοίο πάντα υπάρχουν βασικά πράγματα τα οποία θα πρέπει να προσέχουμε ώστε να είμαστε ασφαλείς αλλά το μηχανοστάσιο, λόγω του ότι είναι ένα δύσκολο και περίπλοκο περιβάλλον, θα πρέπει να προσέχουμε ακόμη περισσότερο.

Γενικότερα σε ένα πλοίο θα πρέπει να φροντίζουμε να φοράμε πάντα ρούχα και εξοπλισμό ασφαλείας, να γνωρίζουμε τις διαδικασίες που ακολουθούμε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να προσέχουμε όταν εργαζόμαστε σε ψηλά σημεία, στην αποφυγή πυρκαγιάς κτλ. Στο μηχανοστάσιο εκτός από τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί η ζέστη και ο θόρυβος.

Είναι πολύ σημαντικό η προστασία της ακοής από τον θόρυβο, η προστασία του σώματος, των χεριών, των ποδιών και των ματιών. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί και θα πρέπει ο κάθε ένας μας να φροντίζει για την προσωπική του ασφάλεια, όπως και των γύρω του.

Σύμφωνα με τα P&I Clubs υπάρχει ένας αριθμός κινδύνων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

1. Σκουπίδια: Υπάρχουν αρκετά σκουπίδια τα οποία παράγονται στο μηχανοστάσιο και κυρίως πανιά τα οποία έχουν λάδια η και πετρέλαια. Αυτομάτως αυτό το είδος σκουπιδιών κρίνεται πολύ επικίνδυνο για πυρκαγιά, οπότε ο σωστός χειρισμός τους είναι σημαντικότατος.

2. Εργασία σε ψηλά σημεία: Πολλές φορές εργαζόμαστε σε ψηλά σημεία και αμελούμε να πάρουμε τα σωστά μέτρα ασφαλείας. Οι ζώνες ασφαλείας ή safety harness (όπως όλοι μας τα γνωρίζουμε), κρίνονται επιβεβλημένες.

3. Safe Working Loads: Υπάρχουν πολύ βαριά αντικείμενα και εξαρτήματα στο μηχανοστάσιο τα οποία όταν μεταφέρονται από ένα σημείο σε κάποιο άλλο θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε παλάγγα, σχοινιά, αλυσίδες, ναυτικά κλειδιά, κρένια, ώστε το βάρος των εξαρτημάτων να μην υπερβαίνει το ασφαλές βάρος που μπορούν όλα τα παραπάνω να ανυψώσουν ή να συγκρατήσουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και μπορεί πραγματικά να συμβεί πολύ σοβαρό ατύχημα εάν δε προσέξουμε.

4. Σεντίνες και συναγερμοί δεξαμενών: Όταν κάτι κακό συμβεί σε ένα μηχανοστάσιο, ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός γιαυτο θα πρέπει να δίδεται μεγάλη σημασία στην καλή λειτουργία όλων των alarm. Αν λειτουργούν σωστά μπορεί να μας γλιτώσουν από μεγάλη καταστροφή.

5. Μόνωση: Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία και σωληνώσεις στο μηχανοστάσιο τα οποία στην ουσία καίνε, οπότε η μόνωση στα σημεία αυτά είναι βασική για την ασφάλεια μας.

6. Καλωδίωση και ηλεκτρολογικά: Οι κίνδυνοι υψηλής τάσης συνδέονται άμεσα με ένα μηχανοστάσιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει πάντοτε ότι λαμβάνονται τα σωστά μέτρα ασφαλείας. Οι επιθεωρητές αναφέρουν συχνά ότι υπάρχουν εκτεθειμένα σύρματα. Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν τα καλώδια παραμείνουν εκτεθειμένα, επομένως αυτά πρέπει να είναι μονωμένα και όπου είναι απαραίτητο οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει πάντοτε να είναι κατάλληλα κλεισμένοι.

7. Πανιόλα: Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται όταν περπατάμε και όταν κινούμαστε σε ένα μηχανοστάσιο, πολύ περισσότερο όταν το πλοίο κουνάει. Πολλές φορές όταν κάποιο κομμάτι του πανιόλου λείπει για οποιονδήποτε λόγο μπορεί κάποιος να πέσει από εκεί και να κτυπήσει σοβαρά ή ακόμη να χάσει και την ζωή του.

8. Φωτισμός: Είναι σημαντικότατο να υπάρχει επαρκής φωτισμός στο μηχανοστάσιο και όλους τους χώρους του με σκοπό την σωστή εργασία και την ασφάλεια. Ενδεχόμενος μη επαρκής φωτισμός μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα σοβαρά ατυχήματα και μπορεί να εμποδίσει το πλήρωμα να εργαστεί σωστά και αποτελεσματικά.

9. Οι έξοδοι διαφυγής να είναι ανοικτές: Πολύ συχνά οι επιθεωρητές αναφέρουν ότι οι έξοδοι διαφυγής είναι πολύ συχνά χωρίς φωτισμό ή υπάρχουν εμπόδια ή οτιδήποτε άλλο το οποίο εμποδίζει κάποιον να διαφύγει σε περίπτωση κάποιας έκτακτης.

10. Ανοικτές πόρτες: Ενώ όπως αναφέραμε πάρα πάνω για τα εμπόδια στις εξόδους διαφυγής, πολύ συχνά παρατηρείται ότι πόρτες πυρκαγιάς είναι μονίμως ανοικτές και δεμένες με σχοινιά ή άλλες κατασκευές.

Για παρατηρήσεις που έχετε να κάνετε για το παραπάνω θέμα ή για προτάσεις, περιμένουμε τα σχόλια σας στο e.nautilia@gmail.com ή στα σχόλια του άρθρου