Εργασίες διάνοιξης της διώρυγας της Κορίνθου το 1882!