Η Dynagas εξασφάλισε δάνειο ύψους 480 εκατομμυρίων δολαρίων


Η συμφερόντων του Έλληνα εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου Dynagas LNG Partners, έκλεισε ένα εξασφαλισμένο δάνειο (Senior Secured Term Loan Β) ύψους 480 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω της κατά 100% ελεγχόμενης από αυτήν θυγατρικής της Arctic LNG Carriers.

Η εταιρεία δήλωσε ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από το δάνειο για να εξοφλήσει πλήρως τα υφιστάμενα εξασφαλισμένα δάνεια της, να πληρώσει τις χρεώσεις και τα έξοδα συναλλαγής και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Όπως αποκαλύπτεται, η διευκόλυνση εξασφαλίζεται με στεγαστικά δάνεια πρώτης προτεραιότητας στα πλοία που ανήκουν στους δανειολήπτες και είναι εγγυημένη από την εταιρεία και ορισμένες από τις θυγατρικές της.

Το δάνειο έχει διάρκεια έξι χρόνια και είχε τιμολογηθεί σε LIBOR συν 450 μονάδες βάσης.

Την 31η Δεκεμβρίου 2016, τα αναφερόμενα μετρητά της εταιρείας ανέρχονταν σε 82,6 εκατομμύρια δολάρια, με το συνολικό οφειλόμενο υπόλοιπο αξίας 722,5 εκατομμυρίων δολαρίων, από τα οποία τα 32,5 εκατομμύρια δολάρια είναι αποπληρωτέα εντός ενός έτους.

Ο εφοπλιστής διαθέτει στόλο έξι πλοίων μεταφοράς LNG, με μεταφορική ικανότητα περίπου 914.000 κυβικών μέτρων.

Διαβάστε ακόμα