Η Κίνα θα αυξήσει τον βασικό μισθό των ναυτικών κατά 7% από το επόμενο έτος

Ο βασικός μισθός των Κινέζων ναυτικών θα αυξηθεί κατά 7% από τις αρχές του επόμενου και οι πλοιοκτήτες της χώρας έχουν συμφωνήσει με αυτό και το έχουν αποδεχτεί.

Η Εθνική Επιτροπή του Συνδικάτου Κινεζικών Ναυτικών & Εργαζομένων στις Κατασκευές και η Ένωση Εφοπλιστών της Κίνας είναι έτοιμες να υπογράψουν την έκδοση του CBA για το 2022 – τη Συλλογική Σύμβαση των Κινέζων Ναυτικών η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους.

Η συμφωνία συνοδεύεται από ένα έγγραφο που καλύπτει την ενίσχυση των παροχών απασχόλησης εν μέσω της συνεχιζόμενης πανδημίας.

Για τους Κινέζους ναυτικούς, αυτό σημαίνει αύξηση 7% στον βασικό μισθό τους και στις κατευθυντήριες γραμμές για εγγυημένο μισθό και συνθηκών εργασίας και διαβίωσης επί του πλοίου για τα μέλη του πληρώματος.

Το 2009, η Εθνική Επιτροπή του Συνδικάτου Κινεζικών Ναυτικών & Εργατών Κατασκευών και η Ένωση Εφοπλιστών της Κίνας πρότειναν μια πολιτική εργασίας συλλογικής διαπραγμάτευσης. Η τελευταία διαδραματίζει αναμφισβήτητο ρόλο στην ενίσχυση της σταθερής και υγιούς ανάπτυξης της ναυτιλιακής βιομηχανίας και στη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων και δικαιωμάτων του ναυτικού.

Διαβάστε ακόμα