Η Maersk ανέφερε ότι τα κέρδη του 2021 θα υπερβούν τις προβλέψεις κατά 1 έως 2 δισεκατομμύρια δολάρια!

Παρέχοντας περαιτέρω στοιχεία για τις εξαιρετικές συνθήκες της αγοράς για τον κλάδο της ναυτιλίας των εμπορευματοκιβωτίων, η A.P. Moller-Maersk ανέφερε ότι τα προκαταρκτικά μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο του 2021 είναι πάνω από τις προσδοκίες, ωθώντας τον ναυτιλιακό γίγαντα να αυξήσει ξανά τις προβλέψεις του για ολόκληρο το έτος. Η Maersk, η οποία ήταν ήδη σε τροχιά για κέρδη ρεκόρ, τα μεγαλύτερα τις ιστορίας για οποιαδήποτε Δανέζικη εταιρεία, αύξησε την πρόβλεψη για τα κέρδη της κατά σχεδόν 5% και τις ελεύθερες ταμειακές ροές από τις δραστηριότητες κατά περισσότερο από 13%.

Η εταιρεία κολοσσός αναφέρει ότι τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου οφείλονται στη βελτίωση κατά 80% των μέσων ναύλων, κατά τη διάρκεια του τριμήνου σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι ισχυροί ναύλοι υπεραντιστάθμισαν τη μείωση 4% στον όγκο των ωκεάνιων μεταφορών κατά το τέταρτο τρίμηνο. Τα συνολικά έσοδα το τέταρτο τρίμηνο έφτασαν τα 18,5 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία υπερβαίνουν τα 16,6 δισεκατομμύρια δολάρια του τρίτου τριμήνου, που ήταν το δέκατο τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο της εταιρείας με ετήσια πρόοδο στα κέρδη. Ως αποτέλεσμα, η Maersk είπε ότι θα αναφέρει κέρδη 8 εκατομμυρίων δολαρίων (EBITDA) ή υποκείμενο EBIT 6,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο.

«Το ισχυρό αποτέλεσμα του τριμήνου αντανακλά τη συνέχιση της εξαιρετικής κατάστασης της αγοράς που προκαλείται από τις παγκόσμιες διακοπές στις αλυσίδες εφοδιασμού, οι οποίες οδήγησαν σε περαιτέρω αύξηση των ναύλων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων», γράφει η Maersk στην ενημέρωση. «Συνεπώς, δεδομένων των ισχυρών επιδόσεων το 4ο τρίμηνο του 2021, τα προκαταρκτικά στοιχεία για το σύνολο του έτους για το 2021 θα υπερβούν τις προηγούμενες προβλέψεις μας».

Η Maersk είχε προηγουμένως αυξήσει την πρόβλεψη της για ολόκληρο το έτος τον Αύγουστο του 2021 όταν πρόσθεσε 5 δισεκατομμύρια δολάρια αφού είχε ήδη αυξηθεί από την αρχική της πρόβλεψη των 8,5 σε 10,5 δισεκατομμύρια δολάρια για τα κέρδη του 2021. Στη σημερινή ενημέρωση, η εταιρεία αυξάνει την πρόβλεψη κερδών της στα 24 δισεκατομμύρια δολάρια (EBITDA), τα οποία θα είναι 1 έως 2 δισεκατομμύρια δολάρια πάνω από την προηγούμενη πρόβλεψη. Η ταμειακή ροή, την οποία χρησιμοποιεί η εταιρεία για να πραγματοποιήσει εξαγορές για τη στρατηγική της να γίνει παγκόσμιος πάροχος logistics, προβλέπεται τώρα τα 16,4 δισεκατομμύρια δολάρια για το έτος, αυξημένα κατά 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια από την προηγούμενη πρόβλεψη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Maersk, Soren Skou, είπε στους επενδυτές τον Νοέμβριο του 2021 ότι αναμένει ότι οι συνθήκες της αγοράς θα συνεχιστούν και το 2022. Επισήμανε τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε μεγάλα λιμάνια, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και την έλλειψη φορτηγών για τη μετακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων, προβλέποντας ότι το τέταρτο τρίμηνο του 2021, καθώς και το πρώτο τρίμηνο του 2022, θα συνεχίσουν τις ίδιες οικονομικές επιδόσεις.

Οι προβλέψεις της Maersk είναι αποδεικτικές της ισχύος του κλάδου, με όλες τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου να αναφέρουν τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις. Οι αναλυτές του κλάδου στο Drewry προέβλεψαν ότι ο κλάδος θα παρουσιάσει περίπου 190 δισεκατομμύρια δολάρια σε λειτουργικά κέρδη για το 2021 με την προσδοκία ότι τα δυνατά σημεία θα συνεχίσουν να οδηγούν τα οικονομικά αποτελέσματα το 2022. Μια ανάλυση του κλάδου στην Washington Post χθες επεσήμανε ότι τα κέρδη του των ναυτιλιακών εταιρειών πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων για το 2021 θα υπερβαίνουν τα συνδυασμένα κέρδη των τεχνολογικών κολοσσών Apple και Microsoft.

Παρά την ανοδική αναθεώρηση της πρόβλεψης της, οι μετοχές της A.P. Moller – Maersk διαπραγματεύονταν με πτώση έως και 4,5% την Παρασκευή σε μια συνολική πτώση για τις χρηματιστηριακές αγορές. Η Maersk είπε ότι θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της για το 2021 στις 9 Φεβρουαρίου και θα παράσχει την ενημερωμένη προοπτική της για το πρώτο τρίμηνο και ολόκληρο το έτος 2022.

Διαβάστε ακόμα