Η πλειοψηφία των δεξαμενόπλοιων δεν έχει ECDIS

ilektronikoi_xartes_enc

Σύμφωνα με την υδρογραφική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHO), η πλειοψηφία του παγκοσμίου στόλου των δεξαμενοπλοίων δεν έχουν υιοθετήσει το νέο κανονισμό της SOLAS για εγκατάσταση του ECDIS (ηλεκτρονικοί χάρτες).

Ο κανονισμός της SOLAS θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2015 και θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα δεξαμενόπλοια άνω των 3.000 κόρων.

Ο αριθμός των δεξαμενόπλοιων, που θα πρέπει να συμμορφωθεί με τον κανονισμό, είναι πάνω από 8.500 , αλλά 10 μήνες πριν τη λήξη της διορίας μόνο το 42% έχει προχωρήσει στην εφαρμογή του.

Η τροποποιήσεις της σύμβασης της SOLAS, που απαιτούν την υποχρεωτική εγκατάσταση ψηφιακών χαρτών, έγινε το 2009. Σε αυτό το χρονικό διάστημα μόνο 3,600 δεξαμενόπλοια χρησιμοποιεί την υπηρεσία ENC.

Σε λιγότερο από ένα χρόνο, οι πλοιοκτήτριες εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης των πλοίων, θα πρέπει να εγκαταστήσουν το ECDIS, να εκπαιδεύσουν τα πληρώματα και να αναπροσαρμόσουν της πολίτικες τους, όσο αναφορά την γέφυρα και τη ναυσιπλοΐα. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και χρονοβόρο.

Όπως σχολίασε ο cpt Paul Hailwood:

«Η μετάβαση στους ηλεκτρονικούς χάρτες είναι πολυσύνθετη και σημαντική, είτε πρόκειται για ένα πλοίο είτε για ένα ολόκληρο στόλο. Τα στοιχεία με την κατάσταση του παγκόσμιου στόλου, όσο αναφορά το ECDIS, μας δείχνουν ότι έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να συμμορφωθεί ο παγκόσμιος στόλος με τον κανονισμό της SOLAS. Η ικανότητα της βιομηχανίας να παραδώσει, να εγκαταστήσει και να εκπαιδεύσει τα πληρώματα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι επίσης ένα πρόβλημα.

Όλοι οι πλοιοκτήτες και η εταιρείες τους θα πρέπει από σήμερα κιόλας να υιοθετήσουν ένα αποτελεσματικό σχέδιο, το οποίο θα τους εξασφαλίσει την ομαλή μετάβαση στους ηλεκτρονικούς χάρτες, με τρόπο ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος της αποτυχίας και η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Η φράση “αφού μπορώ να ταξιδέψω με χάρτινους χάρτες μπορώ και με το ECDIS” πιστεύω ότι είναι λάθος»

Διαβάστε ακόμα