Σε εφαρμογή η «Ηλεκτρονική Παρακολούθηση καλής λειτουργίας των Λιμενικών Αρχών»

hlektronikh_parakolouthish_kalis_leitourgias_twn_limenikwn_nautilia_

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των λιμενικών αρχών από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και έχει, ήδη, τεθεί σε λειτουργία η «Ηλεκτρονική παρακολούθηση καλής λειτουργίας και εσωτερικού ελέγχου των Λιμενικών Αρχών» της χώρας.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας, θέτοντας σε προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του προς εξυπηρέτηση του πολίτη, προχωρά σε συνεχή βήματα υλοποίησης μεταρρυθμίσεων που υπηρετούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η εξάλειψη γραφειοκρατικών διαδικασιών που μειώνουν τη παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού και η αντιμετώπιση με ενιαίο τρόπο των θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και διαδικασιών αυτοελέγχου.

Στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή καταχωρούνται όλα τα προς επίλυση θέματα των λιμενικών αρχών, καταγράφονται οι ανάγκες τους και παρέχεται στους χρήστες της, αλλά και στην ηγεσία του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ, η δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης όλων των σταδίων και των ενεργειών αποκατάστασης τους. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η εκτίμηση του κόστους και του χρόνου αποκατάστασης, τόσο από τις Κεντρικές, όσο και από τις ίδιες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες.

Επιπλέον, για τη διευκόλυνση του ελέγχου των στελεχών που διενεργούν τους Εσωτερικούς Ελέγχους αλλά και της καθημερινής δράσης των Λιμενικών Αρχών, ψηφιοποιήθηκε η σχετική νομοθεσία και έχει ενταχθεί στο Εγχειρίδιο – Έντυπο Επιθεώρησης.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι οι διαδικασίες Επιθεωρήσεων – Εσωτερικού ελέγχου έχουν θεσμοθετηθεί από το ΛΣ- ΕΛΑΚΤ και αφορούν:

Α. Την αξιολόγηση της δραστηριότητας των Περιφερειακών Υπηρεσιών.

Β. Τη διαπίστωση αναγκών και προβλημάτων και την εν συνεχεία ανάληψη πρωτοβουλιών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο για την επίλυσή τους.

Γ. Τον έγκαιρο εντοπισμό των αδυναμιών και την πρόληψη σφαλμάτων.

Δ. Την ανάδειξη των τομέων δραστηριότητας που χρειάζονται βελτίωση με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

Διαβάστε ακόμα