Ηλεκτρονικός έλεγχος για τα σκάφη αναψυχής

skafos_anapsixis_nautilia_

Με σχέδιο νόμου του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για τα σκάφη αναψυχής, ξεκινάει η ηλεκτρονική εποχή στο θαλάσσιο τουρισμό, καθώς θα προχωρήσει το σχέδιο μηχανογραφικού προγράμματος για την καταχώρηση του συνόλου των στοιχείων των σκαφών αναψυχής που απαιτούνται από τις αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές και ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ναυτεμπορικής, για να λειτουργήσει στην πράξη το νέο σχέδιο, που προβλέπει την υπό προϋποθέσεις άρση του καμποτάζ στον κλάδο για τα σκάφη με σημαίες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά δίνει και τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ναυλώσεις και τα ιδιωτικά σκάφη στη χώρα μας, θα εγκατασταθεί στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών «Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών».

Το Μητρώο αυτό θα διασυνδέεται ηλεκτρονικά με τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα για φορολογικούς, τελωνειακούς και ελεγκτικούς σκοπούς της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Η καταγραφή στο Μητρώο

Στο Μητρώο θα καταχωρούνται τουλάχιστον τα διεθνή διακριτικά, το όνομα, το είδος (ιδιωτικό, επαγγελματικό), το έγγραφο εθνικότητας ή η άδεια εκτέλεσης πλόων (αριθμός νηολογίου ή άδειας εκτέλεσης πλόων, λιμένας και κράτος της σημαίας και επώνυμο/επωνυμία φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ή την άδεια εκτέλεσης πλόων), το είδος του εγγράφου εθνικότητας, η κατηγορία, τα στοιχεία ναυπήγησης, το ολικό μήκος, το πλάτος, η ιπποδύναμη, η κατάστασή του, η πλοιοκτησία και τα ποσοστά της, τα στοιχεία του εκπροσώπου (αριθμός φορολογικού μητρώου, επώνυμο κ.ο.κ.), τα στοιχεία του πλοιοκτήτη (αριθμός φορολογικού μητρώου, επώνυμο κ.ο.κ.), τα στοιχεία της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου ή του μικρού σκάφους, οι κόροι ολικής χωρητικότητας (gross registered tonnage – grt) ή η ολική χωρητικότητα (gross tonnage – gt) και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο.

Κάθε πότε θα γίνεται ο έλεγχος

Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής πρέπει να συμπληρώνουν ανά τριετία, από την ημερομηνία καταχώρησής τους στο Μητρώο, ελάχιστο αριθμό ημερών ναύλωσης ο οποίος ορίζεται σε:

105 ημέρες όταν εκναυλώνονται χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα,
75 ημέρες όταν εκναυλώνονται με πλοίαρχο και πλήρωμα,
25 ημέρες όταν πρόκειται για χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακά, ανεξάρτητα αν εκναυλώνονται με ή χωρίς πλοίαρχο και πλήρωμα.

Ο ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης μειώνεται για τα πλοία που έχουν συμπληρώσει ηλικία 5 ετών κατά 5%, 10 ετών κατά 10%, 15 ετών κατά 15% και για όσα έχουν συμπληρώσει τα 20 έτη κατά 20%. Στην περίπτωση που προκύπτει δεκαδικός αριθμός γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, ενώ το ήμισυ (0,5) στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το διάστημα που το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, δεν εκτελεί σύμβαση ναύλωσης, επιτρέπεται η ιδιοχρησιμοποίησή του από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, με αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή, εφόσον αυτό δηλωθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο του άρθρου 2 του παρόντος. Σε περιπτώσεις ιδιοχρησιμοποίησης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, δεν χορηγείται απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, τον ΦΠΑ, τους δασμούς ή επιβαρύνσεις των καυσίμων, των λιπαντικών και λοιπών αγαθών με τα οποία εφοδιάζονται τα πλοία αυτά.

defencenet.gr

Διαβάστε ακόμα