ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

HSΑ: Πρόγραμμα Ναυτιλιακών Σεμιναρίων 2019-2020

H Επιτροπή Επιμόρφωσης του Συνδέσμου Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, ανακοίνωσε το πρόγραμμα των σεμιναρίων πρακτικής της νέας εκπαιδευτικής περιόδου, 2019-2020, που αφορά στελέχη και εκπαιδευόμενους Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, καθώς και φοιτητές και σπουδαστές Ναυτιλιακών και γενικά όλους όσους έχουν ενδιαφέρον για το επάγγελμα του ναυλομεσίτη.

Το πρόγραμμα είναι ως ακολούθως:

S.G.C. SHIPPING SEMINARS PROGRAMME FOR
2019-2020

INDICATIVE TITLES & DATES

1. INTRODUCTION TO CHARTERING 2+4+5/9/2019

2. SHIPBROKER’S JOB AND OBLIGATΙONS 9+11+12/9/2019

3. SHIP MANAGEMENT – HOW IT WORKS 16+18+19/9/2019

4. CHARTER TYPES 23+25+26/9/2019

5. BILLS OF LADING 30/9+2+3/10/2019

6. TIME CHARTER PARTIES 7+9+10/10/2019

7. VOYAGE CHARTER PARTIES 14+16+17/10/2019

8. LAYTIME CALCULATION 21+23+24/10/2019

9. VOYAGE ESTIMATION 29+30+31/10/2019

10. SALE & PURCHASE 4+6+7/11/2019

11. THIRD PARTY MANAGEMET–SHIPPING POOLS 11+13+14/11/2019

12. ELECTRONIC BILLS OF LADING 18+20+21/11/2019

13. WORKSHOP: “A-Z” SINGLE VOYAGE FIXTURE 25+27+28/11/2019

14. WORKSHOP: “A-Z” TIME CHARTER FIXTURE 2+4+5/12/2019

15. WORKSHOP – HOW TO BUY A SHIP-FULL PROCEDURE 9+11+13/12/2019

16. BILLS OF LADING– REMARKS AND COMPLICATIONS 16+18+19/12/2019

17. TIME CHARTER NEGOTIATION 7+8+10/1/2020

18. VOYAGE CHARTER PARTY NEGOTIATION 13+15+16/1/2020

19. LAYTIME CLAUSES – DEMURRAGE COLLECTION 20+22+23/1/2020

20. VOYAGE ESTIMATION – LOSS/PROFIT CALCULATION 27+29+30/1/2020

21. VOYAGE CHARTER AND CARGO CLAIMS 3+5+6/2/2020

22. MOST IMPORTANT TIME CHARTER TERMS 10+12+13/2/2020

23. WORKSHOP: FULL TIME CHARTER FIXTURE (“A-Z”) 17+19+20/2/2020

24. MARITIME DISPUTES – ARBITRATION / MEDIATION 24+26+27/2/2020

25. SHIP’S TECHNICAL DESCRIPTION REQUIRED FOR TIME CHARTER 3+4+6/3/2020

26. WORKSHOP: A FULL FIXTURE SINGLE VOYAGE (“A-Z”) 9+11+12/3/2020

27. ELECTRONIC BILLS OF LADING 16+18+19/3/2020

28. HAGUE VISBY RULES AND CLAUSE PARAMOUNT 23+24+26/3/2020

29. FULL RECAPITULATION OF FIXTURE 30/3+1+2/4/2020

30. SPEED & CARGO CLAIMS- STEVEDORE DAMAGES 6+8+9/4/2020

31. P+I CLUB 21+22+24/4/2020

32. INVEST IN SHIPPING/IPO/STOCΚS/HEDGE FUNDS 27+29+30/4/2020

33. TANKERS CHARTERING 4+6+7/5/2020

34. EXAMS PREPARATION 11+13+14/5/2020

EXAMS – WEDNESDAY 27TH MAY 2020 15:00 – 18:00 HRS