Η νέα διώρυγα του Σουέζ [video]

dioriga_souez_

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τις εργασίες που γίνονται στη νέα διώρυγα του Σουέζ.Το νέο κανάλι θα ρέει παράλληλα με μεγάλο τμήμα του ήδη υφιστάμενου καναλιού επιτρέποντας σε περισσότερα πλοία να το χρησιμοποιούν καθημερινά.

Διαβάστε ακόμα