Η Seanergy Maritime ανακοινώνει κέρδη $17.2 εκάτ. για το οικονομικό έτος 2022

– Μέρισμα 0,025 δολάρια ανά μετοχή για το 4ο τρίμηνο του 2022 – συνολικά μερίσματα ύψους 1,275 δολαρίων ανά μετοχή ή 23 εκατ. δολαρίων από τον Απρίλιο του 2022.
– Ανταπόδοση προς τους μετόχους ύψους 58,4 εκατ. δολάρια τους τελευταίους 15 μήνες με μερίσματα και επαναγορές.
– Διανομή μετοχών (spin-off) της United Maritime Corporation (NASDAQ: USEA) προς τους μετόχους με τεκμαρτή αξία 0,34 δολάρια ανά μετοχή.
– Απόκτηση δύο σύγχρονων ιαπωνικών Capesize πλοίων και πώληση / διανομή τριών παλαιότερων Capesize πλοίων μειώνοντας τη μέση ηλικία του στόλου.
– Νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις ύψους 124,8 εκατ. δολαρίων με βελτιωμένους όρους.

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. («Seanergy» ή «Εταιρεία») (NASDAQ: SHIP), ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και τα ετήσια αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2022. Η Εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τη διανομή τριμηνιαίου μερίσματος ύψους 0,025 δολαρίων ανά μετοχή για το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω μια ακόμα κερδοφόρα χρονιά για την Seanergy η οποία επετεύχθη στη διάρκεια μιας περιόδου σημαντικών παγκόσμιων οικονομικών και πολιτικών προκλήσεων που επηρέασαν αρνητικά την αγορά dry bulk, ιδιαίτερα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022.

Στο πλαίσιο της πολιτικής μας να αποδίδουμε σημαντικά κέρδη προς τους μετόχους μας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την διανομή μερίσματος ύψους 0,025 δολαρίων ανά μετοχή, το οποίο αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των καθαρών κερδών της Seanergy για το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Από την αρχή του 2022, το σύνολο των μερισμάτων που ανακοινώθηκαν ανήλθε στα 1,275 δολάρια ανά μετοχή, που αντιπροσωπεύει απόδοση 20% με βάση την τιμή της μετοχής μας στις 10 Μαρτίου 2023. Επίσης η ανταπόδοση προς τους μετόχους μας ανήλθε στα 58,4 εκατ. δολάρια τους τελευταίους 15 μήνες.

Μετά τις πρόσφατες αγορές νεότερων capesize και την πώληση/διανομή των παλαιοτέρων πλοίων μας, ο στόλος της Seanergy αποτελείται από 16 πλοία τύπου Capesize, με συνολική μεταφορική ικανότητα που ανέρχεται στους 2.8 εκατ. dwt και με μέση ηλικία στόλου τα 12,1 περίπου έτη. Μέσω αυτών των συναλλαγών μειώσαμε τη μέση ηλικία του στόλου μας κατά σχεδόν 1 έτος. Επιπλέον, με τις πρόσθετες βελτιώσεις στο πρόγραμμα επιμερισμού κερδών από τη χρήση των scrubbers που είναι εγκατεστημένα στα πλοία του στόλου μας, το μεγαλύτερο μέρος του οφέλους θα αποδίδεται πλέον στη Seanergy γεγονός το οποίο θα επιδράσει θετικά το 2023 στο κύκλο εργασιών μας.

Όσον αφορά τα αποτελέσματά μας για το τέταρτο τρίμηνο του 2022, καταγράψαμε TCE ύψους 17.300 δολαρίων, επιτυγχάνοντας 16% premium έναντι του δείκτη Baltic Capesize και για το σύνολο του έτους καταγράψαμε ημερήσιο TCE ύψους 20.040 δολαρίων επιτυγχάνοντας μια υπεραπόδοση (premium) 24% περίπου έναντι του Baltic Capesize δείκτη. Τα καθαρά μας κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο του 2022 ήταν 0,5 εκατ. δολάρια ενώ τα ετήσια καθαρά μας κέρδη ήταν 17,2 εκατ. δολάρια.

Τον Ιούλιο του 2022, ολοκληρώσαμε το spin-off της United Maritime Corporation, οι μετοχές της οποίας άρχισαν να διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο του Nasdaq Capital Market στις 6 Ιουλίου 2022 με τον κωδικό «USEA». Η διανομή του συνόλου των κοινών μετοχών της United στους μετόχους μας αντιπροσωπεύει μια πρόσθετη σημαντική επιστροφή αξίας.

Αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις του 2022, αυτές ανήλθαν στο ύψος των 124,8 εκατ. δολαρίων. Διαθέτουμε επαρκή ρευστότητα για να περιορίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις στην περίπτωση μιας πτωτικής αγοράς, ενώ συνεχίζουμε την ανανέωση του στόλου μας αναμένοντας μια ισχυρότερη ναυλαγορά το 2023.

Τον Φεβρουάριο του 2023, πραγματοποιήσαμε προληπτικά reverse stock split σε αναλογία μίας νέας κοινής μετοχής σε αντικατάσταση δέκα παλαιών κοινών μετοχών για να εναρμονιστούμε με τους κανονισμούς του Nasdaq. Η ενέργειά μας αυτή στοχεύει στην προσέλκυση μίας ευρύτερης και πιο μακροπρόθεσμης βάσης επενδυτών και στη βελτίωση της ημερήσιας εμπορευσιμότητας και ρευστότητας των μετοχών μας. Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω ότι θεωρώ τη μετοχή μας σημαντικά υποτιμημένη και για το λόγο αυτό αποφάσισα να επενδύσω άλλο ένα 1 εκατ. δολάρια από το προσωπικό μου κεφάλαιο σε μετοχές της Seanergy. Σκοπεύω να ξεκινήσω την αγορά μετοχών στην ελεύθερη αγορά μετά την ανακοίνωση των οικονομικών μας αποτελεσμάτων σύμφωνα με το trading policy της Seanergy.

Περνώντας στα θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG), τον Δεκέμβριο του 2022 δημοσιεύσαμε την πρώτη μας έκθεση ESG, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα Global Reporting Initiative (GRI) και τα Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Σε αυτό το σημείο, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ο στόλος μας καταφέρνει σταθερά να εξασφαλίζει στις χρονοναυλώσεις του premiums έναντι του δείκτη Baltic Capesize Index, γεγονός που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο φιλόδοξο πρόγραμμα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων μας που εφαρμόσαμε τα τελευταία δύο χρόνια.

Όσον αφορά τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, φαίνεται πως η εποχιακή αδυναμία της αγοράς ήταν σύντομη και ήδη βλέπουμε σημαντική ανάκαμψη τόσο στους τρέχοντες ναύλους (spot rates) όσο και στα μελλοντικά συμβόλαια (FFA) τις τελευταίες ημέρες. Σημειώνουμε επίσης ότι οι αξίες των πλοίων παρέμειναν σταθερές τους τελευταίους μήνες αντικατοπτρίζοντας τις ισχυρές μελλοντικές προοπτικές του κλάδου μας. Ο στόλος μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου έχει τις λιγότερες νέες ναυπηγήσεις εδώ και δεκαετίες και σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση για πρώτες ύλες παραμένουμε βέβαιοι για τις μακροπρόθεσμες θετικές προοπτικές της ναυλαγοράς. Η Seanergy είναι σε εξαιρετική θέση για να επωφεληθεί από την ανάκαμψη του κλάδου. Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε τις επιλογές μας σε σχέση με την επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους και τις αγορές πλοίων με αυξανόμενη προστιθέμενη αξία.».

Οικονομικά αποτελέσματα

Ο καθαρός κύκλος εργασιών της Εταιρείας το τέταρτο τρίμηνο του 2022, ανήλθε στα 28,5 εκατ. δολάρια, έναντι 56,7 εκατ. δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο του 2021. Το προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο ήταν 12,5 εκατ. δολάρια, έναντι 38,8 εκατ. δολαρίων την ίδια περίοδο του 2021. Τα καθαρά κέρδη και τα προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2022 ήταν 0,5 εκατ. δολάρια και 0,9 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα καθαρά κέρδη ύψους 20,6 εκατ. δολαρίων και τα προσαρμοσμένα καθαρά έσοδα ύψους 27,9 εκατ. δολαρίων του τετάρτου τριμήνου του 2021. Το ημερήσιο ισοδύναμο χρονοναύλωσης («TCE») του στόλου για το τέταρτο τρίμηνο του 2022 ήταν 17.294 δολάρια, σε σύγκριση με τα 36.642 δολάρια την ίδια περίοδο του 2021.

Για τη δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, ο καθαρός κύκλος εργασιών ήταν 125,0 εκατ. δολάρια, έναντι 153,1 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Το προσαρμοσμένο EBITDA για το δωδεκάμηνο του 2022 ήταν 65,6 εκατ. δολάρια, έναντι 90,1 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Το ημερήσιο TCE του στόλου για το δωδεκάμηνο του 2022 ήταν 20.040 δολάρια, έναντι 27.399 δολαρίων για το δωδεκάμηνο του 2021. Ο μέσος όρος ημερήσιων λειτουργικών εξόδων των πλοίων («OPEX») ήταν 6.819 δολάρια για το δωδεκάμηνο του 2022, έναντι 6.211 δολαρίων της αντίστοιχης περιόδου του 2021.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2022 τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν σε 32,5 εκατ. δολάρια. Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2022 ήταν 221,7 εκατ. δολάρια. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ανέρχονταν σε 255,7 εκατ. δολάρια, ενώ η λογιστική αξία του στόλου μας ανερχόταν σε 462,4 εκατ. δολάρια.

Διαβάστε ακόμα