Καταγγελία από την Επιτροπή Αποφοίτων Ναυτικών ΕΠΑΛ για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με την εγγραφή τους στα ειδικά τμήματα της ΑΕΝ/Ασπροπύργου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Από καταγγελία που λάβαμε και επισυνάπτουμε από την Επιτροπή Ναυτικών Αποφοίτων ΕΠΑΛ (Πλοίαρχοι, Μηχανικοί), γίνεται αναφορά για το οξυμμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με την φοίτησης τους στα ειδικά τμήματα, για την απόκτηση των διπλωμάτων Γ’ τάξεως.
Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι δεν είναι εξασφαλισμένη η παρακολούθηση των ειδικών τμημάτων λόγω αυξημένης συμμετοχής στη μοναδική σχολή που πραγματοποιούνται την ΑΕΝ/Ασπροπύργου, με αποτέλεσμα να παρατείνεται η ανεργία τους, προκαλώντας σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο από την Χίο, θέλουν να τα παρακολουθήσουν 30 απόφοιτοι και προτείνουν για την εξασφάλιση της συμμετοχής τους την λειτουργία ειδικών τμημάτων και σε άλλες ΑΕΝ.
Απαιτούμε από τις υπηρεσίες του ΥΝΑ άμεσα να πάρουν όλα τα μέτρα εξασφαλίζοντας την συμμετοχή όλων των προσφερομένων στην παρακολούθηση των ειδικών τμημάτων για την απόκτηση των διπλωμάτων Γ’ τάξεως.

Επισυνάπτεται η καταγγελία της Επιτροπής Ναυτικών Αποφοίτων ΕΠΑΛ

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ

Απόφοιτοι του ΕΠΑΛ στον ναυτικό τομέα (μηχανικών και πλοιάρχων), που δεν έχουν καταφέρει να μπουν στις ΑΕΝ βρίσκονται μπροστά στο φάσμα της ανεργίας.

Ενώ έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία, για την εισαγωγή τους στα ειδικά τμήματα των αντίστοιχων ειδικοτήτων (μηχανικών και πλοιάρχων), δεν είναι εξασφαλισμένη η φοίτησή τους σε κάποιο ειδικό σχολείο. Το μοναδικό ειδικό σχολείο βρίσκεται στον Ασπρόπυργο και δέχεται συγκεκριμένο αριθμό ατόμων.

Οι ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μόνο για το νησί της Χίου είναι πολύ μεγάλες και δεν καλύπτονται από το συγκεκριμένο ειδικό σχολείο. Υπολογίζεται ότι τριάντα άτομα χρειάζονται να φοιτήσουν στα αντίστοιχα τμήματα (μηχανικών και πλοιάρχων), για να πάρουν το δίπλωμα γ’ τάξεως.

Επίσης επειδή η φοίτηση είναι εξάμηνη γίνεται κατανοητό ότι όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον κύκλο μαθημάτων ουσιαστικά «πετιούνται» από τα καράβια.
Ο αριθμός των ενδιαφερόμενων είναι αρκετός για να δημιουργηθεί αντίστοιχο τμήμα στη Χίο.

Αν και υπήρχε η δέσμευση από τον Υπουργό ότι θα δημιουργηθεί τέτοιο τμήμα στο νησί, ακόμα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για το αν θα γίνει και πότε.

Ζητάμε:

• Τη δημιουργία ειδικών σχολείων σε όλες τις περιοχές που υπάρχουν ΑΕΝ, τα οποία θα καλύπτουν όλους τους συναδέλφους που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον.

Διαβάστε ακόμα