Καταγγελίες των υποψήφιων για Γ’ Μηχ. από απόφοιτους ΑΕΙ – ΤΕΙ για την κατάσταση που επικρατεί στις εξετάσεις στην ΑΕΝ/Ασπροπύργου

Η ΠΕΜΕΝ με έγγραφα της στις 15-7-2013 και στις 3-11-2014 διατύπωσε τις διαφωνίες της για τα προβλήματα που θα δημιουργήσει το Π.Δ 141/2014: «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση Προεδρικού Διατάγματος 243/1998».

Το Π.Δ 141/2014 αποτελεί συνέχεια νόμων και Π.Δ σε ένα φαύλο κύκλο που υποβαθμίζει διαρκώς την δημόσια ναυτική εκπαίδευση, προωθεί την ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση (ΝΕΚΕ), τα ιδιωτικά φροντιστήρια, ενώ συμβάλλουν με την στάση τους και εκπαιδευτικοί.

Στην ίδια κατεύθυνση ήταν και η τροποποίηση που έγινε στην απόκτηση διπλωμάτων Γ’ Μηχανικών για απόφοιτους από ΑΕΙ – ΤΕΙ, με την συγκρότηση της Επιτροπής Αντιστοιχίας όπου είχαμε διατυπώσει την διαφωνία μας και καταγράφηκε στο πρακτικό της 1ης συνεδρίασης (26-10-2015) της ομάδας εργασίας που συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΔΕΚΝ, συνδικαλιστικές οργανώσεις και φορείς, για την τροποποίηση του Π.Δ 141/2014.

Χαρακτηριστικές είναι οι καταγγελίες που αναφέρθηκαν από απόφοιτους ΑΕΙ – ΤΕΙ στη συνάντηση με τον Γ.Γ του ΥΝΑ κ.Καλαματιανού στις 23-6-2017, που αυτή την περίοδο εξετάζονται στην ΑΕΝ/Ασπροπύργου σε μαθήματα που τους έχει καθορίσει η Επιτροπή Αντιστοιχίας.

Συγκεκριμένα:
1. Στα μέχρι σήμερα εκδοθέντα αποτελέσματα των μαθημάτων έχουμε:
α. Βοηθητικά Μηχανήματα (Β’ Εξάμ.) έγραψαν 45, πέρασαν 9 (20%).
β. ΜΕΚ ΙΙ (Δ’ Εξάμ.) έγραψαν 35, πέρασαν 10 (28,5%)
γ. Καύσιμα – Λιπαντικά (ΣΤ’ Εξάμ.) έγραψαν 45, πέρασαν 8 (17,7%).
2. Εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι «Μηχανολόγοι – Ναυπηγοί έρχεστε για να πάρετε τις δουλειές των σπουδαστών των ΑΕΝ».
3. Εκπαιδευτικός ανέφερε ότι «έχω εντολή να μην περάσει το 60% των υποψηφίων».
Με την ισχύουσα νομοθεσία οι απόφοιτοι από ΑΕΙ – ΤΕΙ αφού έχουν επιτύχει στο σύνολο των μαθημάτων, αποκτούν το ΚΕΠ (εγχειρίδιο Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης επί Πλοίου) και στη συνέχεια πραγματοποιούν 12μηνη θαλάσσια υπηρεσία.
Αυτή η διαδικασία τους οδηγεί σε εξεταστικές περιόδους (Ιούνιο, Σεπτέμβριο, Φεβρουάριο) και σε παρατεταμένη ανεργία, προκαλώντας οξυμμένα προβλήματα και οικονομικά αδιέξοδα στους ίδιους και τις οικογένειες τους.
Επαναλαμβάνουμε την θέση μας για κατάργηση της Επιτροπής Αντιστοιχίας. Άμεσα να γίνει τροποποίηση ώστε οι απόφοιτοι ΑΕΙ – ΤΕΙ να αποκτούν το ΚΕΠ ανεξάρτητα από τα οφειλόμενα μαθήματα και να πραγματοποιούν την απαιτούμενη 12μηνη θαλάσσια υπηρεσία.

Υ.Γ: Επισυνάπτουμε τον πίνακα αποτύπωσης απόψεων των φορέων που συμμετείχαν στην 1η συνεδρίαση της ομάδας εργασίας, για την τροποποίηση του Π.Δ 141/2014.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε ακόμα