ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Αναβολή Επανεξέτασης Ιατρικής Μέριμνας της 15ης/10/2021

Η επανεξέταση Ιατρικής Μέριμνας (Meical Care) της 15ης-10-2021 αναβάλλεται μέχρι ολοκληρώσεως της διαδικασίας πρόσληψης Ιατρού η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι ήδη εγγεγραμμένοι σπουδαστές θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωσή μας για τον προγραμματισμό έκτακτων Ειδικών Τμημάτων και Επανεξετάσεων Ιατρικής Μέριμνας μετά την πρόσληψη Ιατρού.

Για οιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).

Διαβάστε ακόμα