ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Έκτακτα Ειδικά Τμήματα

Γνωρίζεται ότι στο ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ προγραμματίσθηκαν έκτακτα ειδικά τμήματα για:

– ADVANCED CHEMICAL (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΗΜΙΚΑ ΔΞ) από 21-03-2022 έως 31-03-2022/ 14:15
– ADVANCED CHEMICAL ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ την 01-04-2022
– TANKER SAFETY BASIC από 28-03-2022 έως 06-04-2022/ 14:15
– TANKER SAFETY BASIC ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ την 07-04-2022
– ADVANCED LPG- LIQUIFIED GAS (ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΦΟΡΑ ΔΞ) από 09-03-2022 έως 22-03-2022/ 14:15
– ADVANCED LPG ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ την 23-03-2022
– ECDIS (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ) από 21-02-2022 έως 25-02-2022/ 13:30
– ECDIS (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ) από 21-03-2022 έως 24-03-2022/ 08:00

Τα ως άνω ειδικά τμήματα θα πραγματοποιηθούν εξ’αποστάσεως, πλήν του τμήματος ECDIS (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ)

Για τη συμμετοχή σε τμήμα με εκπαίδευση δια ζώσης , απαιτείται η προσκόμιση:

– πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
– πιστοποιητικού νόσησης εντός τελευταίου τριμήνου (90 ημέρες) ή
– βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR), που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν,
– Ταυτότητας ή διαβατήριου ή ναυτικού φυλλαδίου

Για οιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).

Διαβάστε ακόμα