ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ:Κατάρτιση ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2021-2022