ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ: Πραγματοποίηση Αναβληθέντων Eιδικών Τμημάτων Επανεξέτασης Ιατρικής Μέριμνας

Γνωρίζεται ότι τα αναβληθέντα Ειδικά Τμήματα Επανεξέτασης Ιατρικής Μέριμνας θα πραγματοποιηθούν αυστηρώς ως ακολούθως:

– Για τους εγγεγραμένους στο τμήμα της 01-10-2021 την Τρίτη 07-12-2021 (13:15 έως 15:00)
– Για τους εγγεγραμένους στο τμήμα της 08-10-2021 την Τετάρτη 08-12-2021 (13:15 έως 15:00)
– Για τους εγγεγραμένους στο τμήμα της 15-10-2021 την Πέμπτη 09-12-2021 (13:15 έως 15:00)

Οι ως άνω επανεξετάσεις θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία στο ΚΕΣΕΝ. Για την συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται η προσκόμιση:

– πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
– πιστοποιητικού νόσησης εντός τελευταίου εξαμήνου ή
– βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR), που έχει διεξαχθεί έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν,
– Ταυτότητας ή διαβατήριου ή ναυτικού φυλλαδίου

Για οιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας μέσω του ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου μας (2104823853 εσωτ. 810 ή 2104818753) ή εφόσον παρατηρείται υπερφόρτωση αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kesenpl@hcg.gr).

Διαβάστε ακόμα