«Kινητήριος δύναμη για την Οικονομία η Ναυτιλία!»

veniamis_nautilia_kinitirios_dinami_

Σε διεθνές επίπεδο, η ναυτιλία των Ελλήνων επιβεβαίωσε ότι έχει τα εχέγγυα να αντιμετωπίζει επιτυχώς τις προκλήσεις και να διατηρεί την ηγετική της θέση στη διεθνή κατάταξη των ναυτιλιακών δυνάμεων και υπό τις κρατούσες συνθήκες ασφυκτικής πίεσης, που υφίστανται λόγω της συνεχιζόμενης ασταθούς ναυλαγοράς.

Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κ. Θεόδωρος Βενιάμης, στο εισαγωγικό μήνυμα της Ετήσιας Έκθεσης που δημοσιοποίησε η Ένωση.

Ιδιαίτερα ο κ. Βενιάμης σημειώνει ότι η ελληνική ναυτιλία κλήθηκε να αντιμετωπίσει για πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία της μιας σοβαρή κρίση στο σοβαρό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της, οι βασικές διατάξεις του οποίου έχουν συνταγματική κατοχύρωση από το 1975.

Ιδιαιτερότητα που αποδεικνύει την θεμελιώδη σημασία της ναυτιλίας για τον τόπο της, που την καθιστούν σταθερή και μη διαπραγματεύσιμη αξία υπεράνω κυνηγητικών προσανατολισμών.

Ειδικότερα ο κ. Βενιάμης, στο μήνυμα του αναφέρει τα ακόλουθα:

“Το έτος που πέρασε ήταν γεμάτο σημαντικές προκλήσεις, δυσκολίες και ανατροπές, αλλά και οι προοπτικές για την προσεχή χρονική περίοδο διαφαίνονται εξίσου απαιτητικές για την ελληνική ναυτιλία, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Σε διεθνές επίπεδο, η ναυτιλία των Ελλήνων επιβεβαίωσε ότι έχει τα εχέγγυα να αντιμετωπίζει επιτυχώς τις προκλήσεις και να διατηρεί την ηγετική της θέση στη διεθνή κατάταξη των ναυτιλιακών δυνάμεων και υπό τις κρατούσες συνθήκες ασφυκτικής πίεσης, που υφίστανται λόγω της συνεχιζόμενης ασταθούς ναυλαγοράς.

Το αποδεικνύουν αναμφισβήτητα οι αριθμοί: Το 6,25% του παγκόσμιου στόλου και το 46,7% του κοινοτικού, σε ποσοστό χωρητικότητας dwt, ανήκουν σε ελληνική πλοιοκτησία.

Τα υψηλά αυτά ποσοστά, σε συνδυασμό με την ποιότητα του ελληνόκτητου στόλου, η συντριπτική πλειοψηφία του οποίου αποτελείται από πλοία νέας ηλικίας και υψηλής τεχνολογίας, και την μακρόχρονη εμπειρία των Ελλήνων πλοιοκτητών στην προσφορά αξιόπιστων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, ισχυροποιούν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στην θαλάσσια διακίνηση του παγκόσμιου εμπορίου.

Επιπροσθέτως, τα ανωτέρω εντυπωσιακά μεγέθη καταδεικνύουν και την στρατηγική διάσταση της ναυτιλίας μας, με δεδομένη την εξάρτηση της σύγχρονης κοινωνίας, και επομένως και των Κυβερνήσεων ανά τον πλανήτη, από τις θαλάσσιες μεταφορές για την εξασφάλιση της επάρκειάς τους σε ενέργεια, πρώτες ύλες και τρόφιμα, που μεγιστοποιείται, ως γνωστόν, ειδικότερα σε περιόδους σημαντικών γεωπολιτικών κρίσεων.

Η παράμετρος αυτή απασχολεί κατά προτεραιότητα σε πολιτικό επίπεδο τις χώρες αυτοτελώς αλλά και ολόκληρες γεωγραφικές περιοχές που θέλουν να έχουν τη δική τους ναυτιλία.

Στις περιπτώσεις αυτές, η εθνική ναυτιλιακή πολιτική που ακολουθούν έχει ένα κοινό σημείο προσέγγισης: τη διαμόρφωση ενός πλαισίου λειτουργίας για τη ναυτιλία τους που θα την καθιστά βιώσιμη,δηλαδή, ικανή να μπορέσει να ανταποκριθεί διαχρονικά στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του διεθνούς δια θαλάσσης εμπορίου και του σκληρού ανταγωνισμού.

Συνθήκες που τα τελευταία χρόνια λόγω των συνεχώς αυξανόμενων περιβαλλοντικών απαιτήσεων και των σχετικών προηγμένων τεχνολογικών προτύπων, καθιστούν τη ναυτιλιακή επένδυση και την μετέπειτα επιχειρηματική λειτουργία του πλοίου ακόμη πιο ριψοκίνδυνη και απρόβλεπτη.

Τον Ιούνιο του 2014, η διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης των Ποσειδωνίων στην Αθήνα θα φέρει για άλλη μια φορά στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος τα επιτεύγματα και τους συντελεστές της πολυδιάστατης ναυτιλιακής βιομηχανίας και των υπηρεσιών που προσφέρουν στη διεθνή κοινότητα.

Η γιορτή αυτή της ναυτιλίας που ουσιαστικά έχει αναδειχθεί σε διεθνή ναυτιλιακό θεσμό, δίνει την ευκαιρία στην Ελλάδα, που κατέχει για δεκαετίες την πρώτη ναυτιλία διεθνώς, να διεκδικήσει και να αναδείξει τον στρατηγικό της ρόλο στις διεθνείς εμπορικές εξελίξεις.
Η δημοσιότητα που θα λάβει η ναυτιλία, που συνήθως επιτελεί το έργο της σιωπηλά, ας ελπίσουμε ότι θα λειτουργήσει καταλυτικά σε πολιτικό επίπεδο, προκειμένου να επικρατήσει στους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στους μεγάλους εμπορικούς μας εταίρους, διακριτική και ρεαλιστική αντιμετώπιση στα προβλήματα της ναυτιλίας.

Σε εθνικό επίπεδο, και ενώ η Ελλάδα έχει εισέλθει σε θετική πορεία σταθεροποίησης της οικονομίας της, η ελληνική ναυτιλία κλήθηκε να αντιμετωπίσει για πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία μια σοβαρή κρίση στο σταθερό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της, οι βασικές διατάξεις του οποίου έχουν συνταγματική κατοχύρωση από το 1975, ιδιαιτερότητα που αποδεικνύει την θεμελιώδη σημασία της ναυτιλίας για τον τόπο της, που την καθιστούν σταθερή και μη διαπραγματεύσιμη αξία, υπεράνω κυβερνητικών προσανατολισμών.

Ειδικότερα, παρά την άμεση ανταπόκριση της ναυτιλιακής μας κοινότητας να συνεισφέρει στα δημοσιονομικά έσοδα της χώρας, που κατέληξε στην επιτυχή ολοκλήρωση και υπογραφή ενός συνυποσχετικού με τον Πρωθυπουργό, για εθελοντικό διπλασιασμό της φορολογίας της για μια τριετία, υπήρξε νομοθετική επιβολή φοροεισπρακτικών μέτρων που αποτελεί συνταγματική εκτροπή και κλονίζει το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτείας και του ναυτιλιακού κλάδου.

Κάθε Κράτος που επιθυμεί να έχει παρουσία στο παγκόσμιο ναυτιλιακό γίγνεσθαι με μια ανταγωνιστική ναυτιλία και να εισπράττει τα αντίστοιχα οφέλη από την οικονομική, πολιτική και στρατηγική διάσταση αυτής, πρέπει να την προσεγγίζει με μακροπρόθεσμη και σταθερή πολιτική.

Εντός του 2013, υπήρξε δημοσίευση οικονομικών μελετών που με αντικειμενική τεκμηρίωση αποδεικνύουν ότι η ναυτιλία έχει καθοριστική σημασία για την ελληνική οικονομία, είτε ως σημαντικού ποσοστού, άνω του 7%, του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, είτε ως πυλώνα προσφοράς χιλιάδων θέσεων εργασίας, είτε ως σοβαρού επενδυτή σε άλλους τομείς της ευρύτερης οικονομίας.

Και σε κάθε περίπτωση, εντυπωσιακές είναι οι αναφορές στην δυναμική που ενέχει ο τομέας για περαιτέρω οφέλη προς την ελληνική οικονομία.

Έχουμε λοιπόν το προνόμιο να κατέχουμε αυτή τη μεγάλη ναυτιλία, όχι τυχαία αλλά ως αποτέλεσμα μιας μακράς και σταθερής ναυτιλιακής παράδοσης, που έχει καταφέρει να μεταλαμπαδεύσει τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα και τεχνογνωσία από γενιά σε γενιά.

Οι δεσμοί μας με τη χώρα μας είναι στενοί, καθιστώντας τη ναυτιλία αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής μας ταυτότητας, ιδίως όταν εδρεύει στον εθνικό χώρο. Οι δεσμοί αυτοί δεν πρέπει να υπονομεύονται ούτε να χαλαρώσουν αλλά η ναυτιλία να αποτελέσει κινητήριο δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, κοινό όραμα και στόχο όλων.

Μην ξεχνάμε όμως το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η επιχειρηματικότητα αναπτύσσεται και προοδεύει μόνο σε σταθερά οικονομικά και θεσμικά πλαίσια, συμβατά με τις συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού”.

portnet.gr

Διαβάστε ακόμα