Κράτηση φορτηγού πλοίου στη Στυλίδα

Το μέτρο της κράτησης (DETENTION) επιβλήθηκε στο M/V ”DIAA” σημαίας Comoros, απογευματινές ώρες χθες, κατόπιν επιθεώρησης από εξουσιοδοτημένο Επιθεωρητή Κύριου Γραφείου Επιθεώρησης Θεσσαλονίκης στα πλαίσια ΠΔ16/2011 (ΦΕΚ 36Α), λόγω διαπίστωσης σοβαρών ελλείψεων που εμπίπτουν σε πεδίο εφαρμογής παραρτήματος Χ της ΚΟ 2009/16/ΕΚ.
Από το Λιμεναρχείο Στυλίδας πρόκειται να επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Διαβάστε ακόμα