Κράτηση φορτηγού πλοίου στην Κάλυμνο

Το μέτρο της κράτησης (DETENTION) επιβλήθηκε στο M/V “MAMITA” σημαίας Palau, κατόπιν επιθεώρησης που διενεργήθηκε σήμερα, στο πλαίσιο του PARIS MOU από αρμόδιο επιθεωρητή της Λιμενικής Αρχής Ρόδου, διότι διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις–αντικανονικότητες στους τομείς ασφάλειας (ΔΣ SOLAS, ΔΣ MLC 2006, LOAD LINE, MARPOL).

Από τη Λιμενική Αρχή Καλύμνου κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Διαβάστε ακόμα