Λειτουργία πιλοτικής εφαρμογής Γραφείου Σταδιοδρομίας, για την ναυτολόγηση σπουδαστών ΑΕΝ για την εκτέλεση των θαλάσσιων εκπαιδευτικών ταξιδιών

cargo_ship_nautilia_Aπό το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώθηκε η σύσταση και λειτουργία Γραφείου Σταδιοδρομίας. Σκοπός της νέας αυτής Υπηρεσίας είναι η ενημέρωση και παροχή κατευθύνσεων προς τους σπουδαστές των ΑΕΝ, προκειμένου να διευκολυνθούν στην εξεύρεση πλοίου για την πραγματοποίηση των Α΄και Β΄εκπαιδευτικών ταξιδιών τους, αλλά και οι ναυτιλιακές εταιρείες να διευκολυνθούν στην πρόσληψη σπουδαστών αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Γραφείου αυτού, υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του Υπουργείου εξειδικευμένη διαδικτυακή πιλοτική εφαρμογή, για την υποστήριξη του έργου του.

Γραφείο Σταδιοδρομίας

Διαβάστε ακόμα:
Πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι: Τι πράγματα χρειαζόμαστε να πάρουμε μαζί μας και τι να προσέξουμε

Διαβάστε ακόμα