ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Maran Gas Maritime και Wärtsilä επεκτείνουν την συμφωνία συντήρησης των LNG πλοίων


Η φινλανδική τεχνολογική ομάδα Wärtsilä και η ελληνική ναυτιλιακή Maran Gas Maritime (MGM) επεκτείνουν τη συνεργασία τους με πενταετή συμφωνία συντήρησης για τα πλοία μεταφοράς LNG του πλοιοκτήτη.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Wärtsilä θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης για τα 21 τριπλού καυσίμου (tri-fuel diesel electric-TFDE) πλοία μεταφοράς LGG της MGM, τα οποία είναι εξοπλισμένα με κινητήρες Wärtsilä 50DF.

Η νέα συμφωνία περιλαμβάνει υπηρεσίες σχεδιασμού δυναμικής συντήρησης (Dynamic Maintenance Planning-DMP), υπηρεσίες συντήρησης βάσει συνθηκών (Condition Based Maintenance-CBM) και απομακρυσμένη επιχειρησιακή υποστήριξη.

Περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση μαζί με τεχνική υποστήριξη από εμπειρογνώμονες για την εκτέλεση γενικών επισκευών.

Οι κινητήρες τριπλού καυσίμου Wärtsilä 50DF που είναι εγκατεστημένοι στα πλοία MGM μπορούν να λειτουργούν με βαρύ μαζούτ (HFO), πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (MDO) ή φυσικό αέριο.