«¨Μαραζώνουν¨ οι ΑΕΝ!Δραματικές ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό!»

aen_aspropurgou_

Η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.Ε.Δ.Ν.Ε) εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση στην οποία επισημαίνει ότι «μαραζώνουν» οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, με δραματικές ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό και οι νέοι οδηγούνται στις ιδιωτικές σχολές ΝΕΚΕ για σπουδές με δίδακτρα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την μη ολοκλήρωση πρόσληψης Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Με τη διαδικασία πρόσληψης ΕΕΠ, δηλαδή των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμη, οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού υπολειτουργούν με αποτέλεσμα:

· Οι Σχολές να μην έχουν το απαραίτητο διδακτικό προσωπικό,
· Οι σπουδαστές να χάνουν πολύτιμες διδακτικές ώρες και να καθυστερούν στις σπουδές τους,
· Οι ωρομίσθιοι να φτάνουν στα όρια της οικονομικής εξαθλίωσης και οι μόνιμοι καθηγητές να βλέπουν με ανησυχία τον θεσμό των Σχολών στις οποίες διδάσκουν να απαξιώνεται.

Η πρόσληψη ΕΕΠ μετά από την έναρξη του διδακτικού εξαμήνου οδηγεί σε επιμήκυνση της διάρκειάς του και στο να βρίσκονται οι σπουδαστές των Σχολών αυτών σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους συναδέλφους τους των άλλων Σχολών, όπου ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες, ως προς την εξεύρεση πλοίου ναυτολόγησης και ολοκλήρωσης της Εκπαίδευσής τους επί του Πλοίου.

Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις εργάζονται για πολλά χρόνια στην ίδια σχολή και κάθε χρόνο απολύονται το καλοκαίρι και επαναπροσλαμβάνονται αρχές Οκτωβρίου, αποτελούν την πλειονότητα του διδακτικού προσωπικού των σχολών της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης. Υπολογίζονται, σε ποσοστό, πάνω από το 65% του μονίμου προσωπικού πανελλαδικά, όταν οι μόνιμοι λόγω κατάργησης των κενών οργανικών θέσεων που δεν καλύφθηκαν μετά από αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις φτάνουν μόλις τους 70.

Επίσης λόγω της συρρίκνωσης του Ακαδημαϊκού Έτους υπάρχει κίνδυνος οι ωρομίσθιοι να μην συγκεντρώσουν τα απαραίτητα ημερομίσθια για να επιδοτηθούν το επόμενο καλοκαίρι από το ταμείο ανεργίας.

Με δεδομένο λοιπόν ότι υπάρχουν ΑΕΝ στην Επικράτεια οι οποίες έχουν μόνον έναν μόνιμο καθηγητή, η απουσία των ωρομίσθιων σημαίνει ότι οι Σχολές καλούνται να λειτουργήσουν μόνο με τον διευθυντή!

Επιπλέον, δεν έχουν χορηγηθεί στους σπουδαστές τα προβλεπόμενα εκπαιδευτικά κείμενα.

Η διακοπή παροχής σίτισης στις περιφερειακές Σχολές είχε ως αποτέλεσμα τη μαζική φυγή των σπουδαστών από τις Σχολές αυτές μέσω των μετεγγραφών και τη συσσώρευση τους στις Σχολές του κέντρου χωρίς όμως να έχουν γίνει οι απαραίτητες κινήσεις ενίσχυσης των Σχολών υποδοχής με το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό. Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος για την κάλυψη των κενών που προέκυψαν από τις μετεγγραφές εισήχθησαν σπουδαστές τρεις μήνες μετά την έναρξη του διδακτικού εξαμήνου με αποτέλεσμα να μην έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη φοίτηση τους στο Α’ εξάμηνο.

Υποτίθεται ότι η Ναυτική Εκπαίδευση ήταν η μοναδική διέξοδος των νέων από την ανεργία και τώρα τους οδηγούν στις ιδιωτικές σχολές ΝΕΚΕ για σπουδές με δίδακτρα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΜΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΕΠ
ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Διαβάστε ακόμα