Μεγαλύτερη προσοχή συνιστά το P&I του Λονδίνου αναφορικά με τα masters night order

publicacoes_nightorderbook

Το P&I club του Λονδίνου, έκανε γνωστό ότι μετά από συνεχόμενες επιθεωρήσεις στα πλοία, καταγράφηκαν αρκετές παρατηρήσεις όσο αναφορά το βιβλίο με τις εντολές του πλοίαρχου για τη νύχτα ή αλλιώς όπως είναι γνωστό σε όλους μας, το masters night order book.

Οι νυχτερινές εντολές πλοιάρχου, είναι ένα βιβλίο στο οποίο ο πλοίαρχος αφήνει γραπτώς τις εντολές του στους αξιωματικούς γέφυρας και σκοπός τους είναι η διασφάλιση της ασφάλειας και της ο ομαλής λειτουργίας του πλοίου. Μεταξύ άλλων, η εντολές-οδηγίες μπορεί να είναι η ώρα που πρέπει να φωνάξουμε τον πλοίαρχο στη γέφυρα, οι κίνδυνοι (ομίχλη, κακοκαιρία, αυξημένη κίνηση κ.τ.λ.)που ενδέχεται να συναντήσει το πλοίο τη νύχτα όπως και η διαδικασία αποφυγής τους, ένα μήνυμα η και περισσότερα που πρέπει ο αξιωματικός να φροντίσει να σταλούν και άλλα πολλά.

Όπως αναφέρει το P&I, υπάρχουν ορισμένα σημεία που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στις οδηγίες από τον πλοίαρχο όπως ο επαρκής χρόνος που θα πρέπει να έχει ο πλοίαρχος στην διάθεση του για την αξιολόγηση της κατάστασης, από την στιγμή που ο αξιωματικός θα τον καλέσει στην γέφυρα λόγω κάποιου άμεσου κινδύνου ή αμφιβολίας που θα έχει. Κάτι τέτοιο βοηθάει τον πλοίαρχο ώστε να έχει τον χρόνο να αναπτύξει την κατάλληλη όραση τη νύχτα, να ρωτήσει τον πλοηγικό σταθμό για τον πλοηγό όπως και αναφέρει το ETA του και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Επίσης θα πρέπει να δίνεται μεγάλη σημασία και να υπάρχει εγγραφή στο βιβλίο οδηγιών, όσο αναφορά την ώρα που θα πρέπει να καλέσουν το πλήρωμα μηχανής για να είναι σε ετοιμότητα, λόγω των ελιγμών που θα χρειαστεί να γίνουν.

Βέβαια είναι γνωστό σε όλους τους ναυτικούς ότι ο πλοίαρχος αφήνει τέτοιου είδους οδηγίες σε κάποιο πίνακα ή επάνω στους χάρτες η ακόμα και στο ίδιο το βιβλίο οδηγιών στο οποίο όμως συνήθως δεν υπάρχει λεπτομερής εγγραφή για τέτοιου είδους οδηγίες

Διαβάστε ακόμα