Μειώσεις διοδίων στην Διώρυγα του Σουέζ για τα πλοία μεταφοράς LNG


Η Διεύθυνση της Διώρυγας του Σουέζ (SCA) προχωρά σε μειώσεις διοδίων για τα πλοία μεταφοράς LNG που επιχειρούν μεταξύ του αμερικανικού Κόλπου, της ζώνης του Αραβικού Κόλπου, της Ινδίας και των ανατολικών λιμανιών της.

Οι μειώσεις διοδίων αφορούν τάνκερ είτε φορτωμένα είτε σε έρμα.

Μία περικοπή κατά 30% θα προσφερθεί στα πλοία μεταφοράς LNG που πλέουν στον Αραβικό Κόλπο και δυτικά της Ινδίας μέχρι το λιμάνι Κότσι. Μία μείωση κατά 40% των καναλιών επιβαρύνει τα δεξαμενόπλοια που διέρχονται από το λιμάνι Kochi δυτικά της Ινδίας μέχρι το λιμάνι της Σιγκαπούρης, ενώ για τη Σιγκαπούρη και τα ανατολικά της λιμάνια θα υπάρχει μείωση κατά 50%.

Για να αποκτήσει την έκπτωση, μια εταιρεία πρέπει να υποβάλει αίτημα πριν από τη διέλευση μέσω των ναυτιλιακών πρακτορείων της.

Επιπλέον, το πλοίο δεν πρέπει να κάνει στάση σε κανένα λιμάνι μεταξύ λιμένα προέλευσης και λιμένα προορισμού για εμπορικούς σκοπούς, κάτι το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται με επίσημη δήλωση από τον φορέα εκμετάλλευσης του πλοίου.

Σε περίπτωση που πραγματοποιούνται στάσεις σε λιμάνια για μη εμπορικούς σκοπούς, οι αρχές των λιμανιών αυτών οφείλουν να υποβάλουν πιστοποιητικό στην SCA, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πραγματοποιήθηκαν.

Η εταιρεία θα πρέπει επίσης να προσκομίσει πιστοποιητικό από τον τελευταίο λιμένα προέλευσης, αναφέροντας την ημερομηνία της αναχώρησης και πιστοποιητικό από τον πρώτο λιμένα άφιξης που αναφέρει την ημερομηνία άφιξης.

Η τεκμηρίωση πρέπει να υποβληθεί εντός 60 ημερών από την ημερομηνία της διέλευσης.

Διαβάστε επίσης: Νέες προσφορές από την Διώρυγα του Σουέζ για τα containership από τις ανατολικές ΗΠΑ

Διαβάστε ακόμα