«Μεταπτυχιακούς τίτλους» θα χορηγεί η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

metapuxiakous_titlous_sxoli_nautikwn_dokimwn_

Τη δυνατότητα δημιουργίας μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών για τους απόφοιτους και επαύξησης της ερευνητικής δραστηριότητας αποκτά η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Αυτή η αναβάθμιση των σπουδών της ανώτατης σχολής του Πολεμικού Ναυτικού, προέκυψε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξωτερικής αξιολόγησής της από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Προηγήθηκε η εσωτερική αξιολόγησή της σε τέσσερις φάσεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχετικών νόμων για την αξιολόγηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ΑΣΕΙ (Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) (Ν. 3374/2005 – Α’ 189 και Ν. 3187/2003 – Α’ 233).

tanea.gr

Διαβάστε ακόμα