Μια νέα Ευρασιατική ναυτιλιακή συμμαχία ιδρύεται

evergreen_pontoporos_nautilia_

Οι εταιρείες COSCO, K Line, Yangming, Hanjin και Evergreen Line ανακοίνωσαν ότι και τα πέντε μέρη συμφώνησαν επί της αρχής να δημιουργήσουν μια ναυτιλιακή συμμαχία. Σκοπός της θα ναι η εξυπηρέτηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής της Μεσογείου και θα ονομάζεται CKYHE, από τα αρχικά των εταιρειών.

Οι γραμμές έχουν την πρόθεση να ξεκινήσουν τη νέα Συμμαχία από την 1 Μαρτίου 2014, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Η CKYHE θα αρχίσει να λειτουργεί μέσα στον Απρίλιο με έξι συνδεόμενες υπηρεσίες που θα λειτουργούν μεταξύ της Ασίας και της Βόρειας Ευρώπης και τέσσερις κυκλικές διαδρομές μεταξύ Ασίας και Μεσογείου.

Τα μέλη της CKYHE συμφώνησαν να επιθεωρούν συνεχώς τις υπηρεσίες εμπορευματικών συναλλαγών μεταξύ Ασίας – Βόρειας Ευρώπης και Ασίας – Μεσογείου, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν την αποδοτικότητα και την ποιότητά των υπηρεσιών τους από την άποψη της κάλυψης του δικτύου. Οι πελάτες των γραμμών θα επωφεληθούν από μια βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τόσο όσον αφορά τους χρόνους διέλευσης όσο και τη συχνότητα των δρομολογίων.

Η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα θα ενδυναμώσει επίσης την αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση των μελών της Συμμαχίας. Οι γραμμές δεσμεύονται για καθαρότερη ναυτιλία, το οποίο καταλαβαίνουν ότι οι πελάτες εκτιμούν ιδιαίτερα. Η Συμμαχία θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμων (“eco-slow steaming”) και για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Διαβάστε ακόμα