Ναυάγησε το σχέδιο εξαγοράς του FSL Trust από τη Navios


Άδοξο τέλος είχαν τελικά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Navios Maritime Holdings και του FSL Trust Management για την εξαγορά σημαντικού μεριδίου του τελευταίου. Το trust με έδρα τη Σιγκαπούρη ανακοίνωσε ότι η αυτές τερματίστηκαν επειδή η προτεινόμενη συναλλαγή “δεν θα ήταν εφικτή”.

Η εταιρεία διαχείρισης του First Ship Lease Trust, υπέγραψε με την Navios, τον Απρίλιο του 2017, μια κατ’ αρχήν συμφωνία για την πώληση 154,4 εκατομμυρίων μετοχών του FSL Trust, που αντιπροσωπεύει περίπου 24,2% του μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το FSL Trust ανακοίνωσε ότι ήταν της άποψης ότι η προτεινόμενη συναλλαγή δεν θα ήταν εφικτή και προσπάθησε να διαπραγματευτεί όρους με το Navios.

Καθώς δεν υπήρξε κάποια καταληκτική συμφωνία, πριν από τη λήξη της περιόδου διαπραγματεύσεων που είχε οριστεί εξαρχής, μέχρι τις 30/09, η συμφωνία τερματίστηκε αυτομάτως σύμφωνα με τους όρους που είχαν τεθεί.

Ο τερματισμός δεν έχει σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις στον όμιλο της Σιγκαπούρης, δεδομένου ότι το φυλλάδιο όρων δεν ήταν δεσμευτικό και γενικά δεν έχει συναφθεί κάποια οριστική και δεσμευτική συμφωνία μεταξύ των μερών σε σχέση με τη συναλλαγή.

Το FSL δήλωσε ότι θα εξετάσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν περαιτέρω προτάσεων του Navios, προκειμένου να επιτύχει την αναχρηματοδότηση και να διασφαλίσει “τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του FSL εν μέσω της μεταβλητότητας και της μείωσης των τιμών των πλοίων”.

Ο στόλος του FSL Trust, που διεκδικούσε η συμφερόντων Α. Φράγκου ελληνική ναυτιλιακή, αποτελείται από 22 συνολικά πλοία, εκ των οποίων τα 17 είναι τάνκερ μεταφοράς προϊόντων, χημικών και πετρελαίου και τα πέντε είναι containerships.

Διαβάστε επίσης Navios: Αγοράζει και τα 14 πλοία του στόλου της Rickmers Maritime

Διαβάστε ακόμα