Ναυλώσεις για ζεύγος φορτηγών πλοίων εξασφάλισε η Diana Shipping


Η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία που ειδικεύεται στα πλοία ξηρού χύδην Diana Shipping υπέγραψε ναυλοσύμφωνα για δύο εκ των πλοίων της, το Astarte και το Erato.

Το χωρητικότητας 81.513 dwt Astarte θα αρχίσει να απασχολείται για την ολλανδική Glencore Agriculture από τις 12 Ιουνίου 2017. Η ακαθάριστη τιμή ναύλωσης είναι 9.000 δολάρια την ημέρα για μια περίοδο τουλάχιστον δεκατεσσάρων ως και δεκαεπτά μηνών.

Το κατασκευής 2013 Kamsarmax παραδόθηκε στην Diana Shipping από την επίσης ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Thenamaris την περασμένη εβδομάδα. Το πλοίο αγοράστηκε έναντι 22,6 εκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη Απριλίου.

Επιπλέον, η Diana αποκάλυψε ότι έχει υπογράψει σύμβαση χρονοναύλωδσης με την Phaethon International Company για ένα από τα Panamax πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην, το κατασκευής 2004 Erato. Η ακαθάριστη ημερήσια τιμή ναύλωσης για το χωρητικότητας 74.444 dwt πλοίο είναι 7.250 δολάρια για μια περίοδο περίπου πέντε μηνών έως τις 30 Δεκεμβρίου 2017. Η ναύλωση ξεκίνησε στις 25 Μάη 2017.

Όπως αποκαλύπτεται, οι ναυλώσεις του Astarte και του Erato αναμένεται να δημιουργήσουν έσοδα περίπου 4,76 εκατομμυρίων δολαρίων για την ελάχιστη προγραμματισμένη περίοδο χρονοναύλωσης.

Ο στόλος της Diana Shipping περιλαμβάνει σήμερα 50 πλοία ξηρού φορτίου χύδην με συνολική μεταφορική ικανότητα 5,8 εκατομμυρίων dwt και σταθμισμένο μέσο όρο ηλικίας στα 7,87 έτη.

Η εταιρεία αναμένει επίσης να παραλάβει ένα πλοίο τύπου Post-Panamax μέχρι τα τέλη Μαΐου του 2017.

Διαβάστε ακόμα