Νέα Εγκύκλιος για το I.S.P.S.

isps12

Από την 1 Ιανουαρίου 2014 όλοι οι ναυτικοί που απασχολούνται, επί υπόχρεου ως προς τις διατάξεις του Κώδικα I.S.P.S. πλοίου, πρό ανάθεσης καθηκόντων τους, έστω και αν δεν τους ανατίθενται καθορισμένα καθήκοντα επί θεμάτων ασφάλειας (security), θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό επί θεμάτων ασφάλειας επιπέδου Β’{(security awareness)σύμφωνα με τις απαιτήσεις Μέρους Α-VI/6-4)}του Κώδικα S.T.C.W. 1978.

Δείτε την Εγκύκλιο ΕΔΩ

e-Nautilia.gr

Διαβάστε ακόμα