Νέα προκήρυξη για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Κυθήρων και Αντικυθήρων

Σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την ακτοπλοϊκή σύνδεση των νήσων ΚΥΘΗΡΑ και ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ με την ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη.

Πρόσκληση ανάθεσης

Διαβάστε ακόμα