Επιστολή καταγγελία απo σπουδαστές των ΑΕΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 Η προσέλκυση νέων στις ΑΕΝ και το επίπεδο τους κατά τη διάρκεια της φοίτησης αλλά και μετά την αποφοίτηση τους εξαρτάται από την εικόνα , τη φήμη της Σχολής , τις συνθήκες ενδιαίτησης-εκπαίδευσης , τους καθηγητές της σχολής και το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές .
Το πρώτο και κυριότερο είναι να ξεκαθαρίσει σε ποια βαθμίδα της εκπαίδευσης ανήκουν τα πτυχία των ΑΕΝ και ο αριθμός των εισακτέων στις ΑΕΝ κάθε έτος που θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα μελέτης της σχέσης του αριθμού των εισακτέων και της αγοράς της εργασίας στο ναυτικό επάγγελμα.Με αυτο τον τρόπο θα υπάρξει και λύση στο θέμα εύρεσης πλοίου και κατά τη διάρκεια της φοίτησης

OI ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ :

-Καθιέρωση ναυτικών-πειθαρχικών προσόντων για κάθε μαθητή που θα είναι αποτέλεσμα βαθμολόγησης από τους καθηγητές της σχολής ,διοικητή σχολής και εμπιστευτικής βαθμολόγησης του σπουδαστή από τους πλοιάρχους –μηχανικούς προϊσταμένους τους κατά τα ταξίδια τους
-Επαναφορά των στολών τουλάχιστον κατά τις ώρες της διδασκαλίας των σπουδαστών ενώ θα πρέπει να δοθεί έμφαση και στην πειθαρχία των σπουδαστών .

-Να ξεκαθαρίσει ποιες σχολές μπορούν πραγματικά να είναι εσωτερικής φοιτήσεως , να ενημερώνονται οι υποψήφιοι και να τηρηθεί αυστηρά ο κανονισμός εσωτερικής φοιτήσεως .
-Οικονομική ενίσχυση των σχολών ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε επίπεδο επισκευών-συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ενδιαίτησης-εκπαίδευσης .

-Σίτιση στις σχόλες έστω και ενός μόνο γεύματος σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει τα κυλικεία των σχολών να διαθέτουν σε πολύ χαμηλές τιμές τα προϊόντα τους καθ υπόδειξη του ΥΝΑ πράγμα που προϋποθέτει οτι το ΥΝΑ θα πρέπει να αφήσει τα κυλικεία να λειτουργούν στις σχολές με ένα υποτυπώδη ποσό ενοικίου και τα λειτουργικά έξοδα το.

-Ενίσχυση των σχολών με στελέχη του Λ.Σ και πολιτικό προσωπικό [τεχνικούς διαφόρων ειδικοτήτων – φύλακες –συνεργεία καθαρισμού]

-Διαμόρφωση του κανονισμού εσωτερικής –εξωτερικής φοιτήσεως στις σχολές.

-Έκδοση καινούργιων βιβλίων και διαμόρφωση της διδακτέας ύλης, έτσι ώστε οι σπουδαστές να διδάσκονται τα καινούργια συστήματα και μέσα ενώ θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να παραδίδονται τα βιβλία στην αρχή του κάθε εκπαιδευτικού εξαμήνου

-Αξιολόγηση και έλεγχος των διδασκόντων, του έργου τους , της ποιότητας του εκπαιδευτικού δυναμικού ενώ η η πρόσληψη τους θα πρέπει να έχει κοινά κριτήρια σε όλες τις σχολές και να γίνεται εγκαίρως ώστε να λυθεί και το αιώνιο πρόβλημα της έλλειψης καθηγητών , που συχνά οδηγεί σε καθυστερήσεις μαθημάτων .

-Οι καθηγητές των Ακαδημιών να παρακολουθούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα διάφορα σεμινάρια και συνεπώς να ενημερώνονται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, για τα νέα μέσα και συστήματα , αλλά και σεμινάρια για να μπορούν να μεταδώσουν σωστά τις γνώσεις τους στους σπουδαστές.

-Να δοθεί περισσότερο βάρος στη διδασκαλία του ηλεκτρονικού υπολογιστή τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ,στο μάθημα ναυτικών αγγλικών και στο μάθημα ιατρικών βοηθειών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία.

Η καταγγελία στάλθηκε στο peiratikoreportaz.blogspot.gr

Διαβάστε ακόμα