Οι δραματικές αλλαγές στο πλάνο ταξιδίου λόγω της ζώνης ECA

kanonismos_eca

Του Mike O’Brien, Senior Operations Manager, Applied Weather Technology (AWT)

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια δραστική αλλαγή παραδείγματος όσον αφορά την επιλογή των διαδρομών που διέρχονται από περιοχές ελέγχου των εκπομπών θείου (sulfur emission control areas – SECA). Με τις διαφορές στο κόστος των καυσίμων μεταξύ του IFO και του Ultra Low Sulfur (καύσιμο χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο) να είναι της τάξης των 300-400 δολαρίων ανά τόνο, το πλάνο ταξιδίου θα εισέλθει σε μια εντελώς νέα σφαίρα από πρώτης Ιανουαρίου 2015, όταν οι ζώνες ECA θα αποκτήσουν αυστηρότερους κανονισμούς.

I. Η Εξέλιξη των SECA και των ECA

Είναι γνωστό στη ναυτιλιακή κοινότητα ότι η ζώνη SECA των χωρών της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας, καθώς και η βορειοαμερικανική ζώνη ECA (emission control areas – περιοχές ελέγχου εκπομπών) καθορίστηκαν στο πρωτόκολλο MARPOL Annex VI.

Οι κανονισμοί καθορίζουν ειδικότερα μια σταδιακή μείωση στην εκατοστιαία ποσότητα του θείου στο καύσιμο που καταναλώνεται. Το καύσιμο πριν από την 1η Ιουλίου του 2010 περιείχε έως και 4,5% σε θείο. Σε αρχική φάση πρέπει η περιεκτικότητα του θείου να μειωθεί σε 1,0% τόσο στις ζώνες SECA , όσο και στις ECA. Η δεύτερη φάση της διαδικασίας θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015, μειώνοντας περαιτέρω το όριο περιεκτικότητας σε θείο στο 0,1% στις ίδιες περιοχές.

ΙΙ. Προσεγγίζοντας το πρόβλημα από τη σκοπιά της εξοικονόμησης κόστους

Καθώς οι απαιτήσεις για την κατανάλωση καυσίμου 1,0% τέθηκαν σε ισχύ, η AWT αναγνώρισε ότι χρειαζόταν μια λύση για την αντιμετώπιση αυτών των αλλαγών. Ως εκ τούτου, προσχεδίασε ένα ταξίδι σε ζώνη ECA για τους πελάτες μας, όπου συγκρίναμε τα ακόλουθα:

1) Την καλύτερη διαδρομή από άποψη ωκεάνιων ρευμάτων και καιρικών συνθηκών, ανεξάρτητα από την ίδια την ECA.

2) Την βέλτιστη διαδρομή ECA από άποψη χρόνου

3) Την απόλυτα ελάχιστη διαδρομή ECA που είναι πρακτικά δυνατή.
Τα δεδομένα επιτρέπουν στον χειριστή να πάρει τακτικές αποφάσεις σε σχέση με το συνολικό χρόνο, την απόσταση και την κατανάλωση καυσίμου εντός και εκτός των ζωνών ECA. Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται από τον πελάτη για τις βασικές δαπάνες καυσίμων και το κόστος μίσθωσης, η AWT στη συνέχεια κοινοποιεί την βέλτιστη σύσταση προς τον πλοίαρχο.

Πολλές φορές η διαφορά μεταξύ IFO και LSFO δεν είναι αρκετά μεγάλη για να προκαλέσει μια απόκλιση από τη βέλτιστη διαδρομή βάση καιρικών συνθηκών, ενώ άλλες φορές μπορεί να είναι σημαντική.

ΙΙΙ. Στην αυγή της εποχής του 0,1%

Με τους νέους κανονισμούς, η εξάρτηση από τα δεδομένα που βασίζονται στον έγκαιρο και ακριβή προσχεδιασμό θα είναι ακόμη πιο σημαντική. Στις αρχικές της έρευνες, η AWT πιστεύει ότι οι διαφορές του κόστους των καυσίμων μεταξύ IFO και Ultra Low καύσιμων χωρίς θείο (Ultra Low Sulfur Fuels-ULSFO) θα είναι της τάξης των 300- 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο κατηγοριών καυσίμων, με βάση το κόστος, ο αντίκτυπος στις αποφάσεις για τα δρομολόγια αναμένεται να είναι ουσιώδης.

Η πλεύση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή ακόμα και σε λάθος ταχύτητα θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο κόστος του ταξιδιού. Τα θέματα που πρέπει να εξεταστούν είναι τα εξής:

1) Η απόσταση σε καύσιμα στην ECA

2) Η συνολική απόσταση

3) Το κόστος των καυσίμων

4) Το κόστος ενοικίασης

5) Η ρύθμιση της ταχύτητας μέσα σε ECA και εκτός ECA

Τα προσχέδια της AWT επιτρέπουν στους φορείς εκμετάλλευσης να λύσουν τα προβλήματα που παρουσιάζονται παραπάνω, συγκρίνοντας την απόσταση σε καύσιμα μέσα και έξω από τις ECA, με το κόστος των καυσίμων και το κόστος για τη μίσθωση σε δύο ή περισσότερες διαδρομές. Οι υψηλές διαφορές κόστους που αναμένονται μεταξύ IFO και ULSFO μπορεί να οδηγήσουν σε πιο ριζικές παρεκτροπές από τις κύριες διαδρομές, με οδηγό τη συνολική εξοικονόμηση για το ταξίδι. Το ερώτημα βέβαια που μπαίνει είναι πόσος επιπρόσθετος χρόνος και αντίστοιχη απόσταση θα πρέπει να θεωρούνται λογικά μεγέθη;

ECA

Μια άλλη πτυχή που εμφανίζεται με την έλευση του ULSFO στις ECA περιοχές είναι οι εναλλακτικές ρυθμίσεις ταχύτητας. Είναι σημαντικό να θεωρηθεί ότι υπάρχει μία ταχύτητα για τις περιοχές εκτός ECA και άλλη ταχύτητα για τις περιοχές ECA.

Αυτό ακριβώς το θέμα εξετάστηκε σε ένα πρόσφατο άρθρο του AWT Insights: “Ανάλογα με την ειδική διαδρομή του εμπορίου οι ζώνες ECA μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο συνολικό κόστος του ταξιδιού και οι υπολογισμοί μας δείχνουν ότι ένα απλό ταξίδι από το Γιβραλτάρ προς το Ρότερνταμ μπορεί να εμφανίσει κατά μέσο όρο επιπλέον 2-3% εξοικονόμησης σε καύσιμα, απλώς βελτιστοποιώντας την ταχύτητα και την κατανάλωση εντός και εκτός των ζωνών ECA, για τις οποίες το επιτρεπόμενο όριο καυσίμου σε θείο θα γίνει ακόμα πιο αυστηρό στο 2015”.

Η AWT βρήκε ότι προσαρμόζοντας τις ταχύτητες στις ECA μπορεί να εξασφαλιστεί σημαντική εξοικονόμηση, και ως εκ τούτου το BVS μας λογισμικό επιλογής διαδρομής βάση καιρού που βρίσκεται επί του σκάφους θα τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει δύο ρυθμίσεις ταχύτητας, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης στις ECA ζώνες, ενώ θα εξακολουθούν να επιτυγχάνονται οι στόχοι της ETA.

IV. Απρόβλεπτες παγίδες μεταφέροντας το ελάχιστο δυνατό ULSFO

Τα ταξίδια από και προς Βόρεια Αμερική είναι πιθανό να μεταφέρουν μόνο τα απαραίτητα καύσιμα ULSFO που απαιτούνται για την έξοδο από τη ζώνη ECA. Πάρα πολύ συχνά το χειμώνα, προκύπτουν περιπτώσεις όπου είναι φρόνιμο το πλοίο να πλεύσει σε μια συγκεκριμένη διαδρομή που θα περιορίσει την έκθεσή σκάφος σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Όταν η AWT παρουσιάζει τις επιλογές στον πλοίαρχο, δεν είναι ασυνήθιστο να ακούγεται ότι το πλοίο δεν έχει αρκετά καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο για να πλεύσει την προτεινόμενη διαδρομή. Ως αποτέλεσμα, ακολουθούνται εξαιρετικά μεγάλες διαδρομές ή/και διαδρομές που εκθέτουν το σκάφος σε παρατεταμένη κακοκαιρία. Ακολουθεί ένα παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητό το γεγονός αυτό.

Παράδειγμα: Ένα πλοίο που αποπλέει από τη Μάγχη προς το Wilmington της Βόρειας Καρολίνας (ΗΠΑ).

Κατά την έναρξη του ταξιδιού η προτεινόμενη διαδρομή για να πλεύσει ήταν κοντά στα 34Β 072W και στη συνέχεια να κατευθυνθεί προς Wilmington, μειώνοντας τη συνολική κατανάλωση καυσίμου εντός ECA. Καθώς το ταξίδι προχωρούσε, ωστόσο, κατέστη εμφανές ότι μια ξαφνική καταιγίδα δεν θα επέτρεπε αυτή τη διαδρομή. Αρκετές επιλογές διαδρομής εξετάστηκαν, συμπεριλαμβανομένων:

1) Την πλεύση βόρεια της καταιγίδας σε πιο ελεγχόμενες συνθήκες, αλλά με μεγαλύτερη έκθεση σε ECA, διατηρώντας, ωστόσο, το συνολικό κόστος της απόστασης στο ελάχιστο.

2) Την απότομη πλεύση προς τα νότια για να περάσει ανατολικά και νότια της κακοκαιρίας, προσθέτοντας περίπου 320 ναυτικά μίλια στο ταξίδι. Ο χρόνος ECA μειώνεται αλλά συνολικά ο χρόνος πλεύσης και έκθεσης σε άσχημες καιρικές συνθήκες αυξάνεται σημαντικά.

kanonismos_eca

Συμπέρασμα

Η εισαγωγή των ζωνών ECA παρουσίασε νέες προκλήσεις για την βελτιστοποίηση ενός ταξιδιού, και ήδη η AWT έχει ξεπεράσει αυτές τις προκλήσεις. Η πρόσφατα εγκαινιασμένη συμβουλευτική υπηρεσία διαδρομών πλοίου AWT SMARTSPEED παρέχει μια ιδανική λύση, προτείνοντας τόσο τη διαδρομή όσο και τις ταχύτητες που μειώνουν με ασφάλεια το κόστος των καυσίμων. Και προσφέροντας τα κατάλληλα εργαλεία στα χέρια των χειριστών, τους επιτρέπουμε να πάρουν γρήγορες, συνειδητές αποφάσεις, με το μυαλό πάντα στην ασφάλεια του ταξιδιού και εξοικονόμηση κόστους.

Διαβάστε ακόμα