Οικονομική ενίσχυση σε άνεργους ναυτικούς για τις εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων του έτους 2022

Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άνεργους ναυτικούς για τις εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων αποφάσισε το υπουργείο οικονομικών και ναυτιλίας.

Πιο συγκεκριμένα, για τις εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων του έτους 2022 η χορήγηση της οικονομικής βοήθειας και το ύψος αυτής καθορίζεται από τα κάτωθι:

Α) Για το Πάσχα σε τριακόσια πενήντα ευρώ (€350,00).

Β) Για τα Χριστούγεννα σε τετρακόσια ευρώ (€400,00).

Δείτε το ΦΕΚ:

document

Διαβάστε ακόμα