Οίκος Ναύτου: Αυξάνονται τα ποσά των επιδομάτων

Με απόφαση του κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5417/Τεύχος Β ́/22-11/2021, αυξάνονται τα ποσά των επιδομάτων που λαμβάνουν οι δικαιούχοι ασφαλισμένοι του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ από τον ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021 μετά από εισήγηση του Ο.Ν.

Αναλυτικότερα:

– Το επίδομα Ασθενείας αυξάνεται σε 470,00€ (τετρακόσια εβδομήντα ευρώ) μηνιαίως για τους έγγαμους/έγγαμες ναυτικούς ή τους/τις έχοντες προστατευόμενα τέκνα και σε 390,00€ μηνιαίως για τους άγαμους/άγαμες ναυτικούς ή μη έχοντες προστατευόμενα τέκνα.
– Το επίδομα «ΟΙΚΟΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ» αυξάνεται σε 230€ (διακόσια τριάντα ευρώ) μηνιαίως.
– Το επίδομα «ΟΙΚΟΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ» αυξάνεται σε 225,00€ (διακόσια εικοσιπέντε ευρώ) μηνιαίως.

– ΦΕΚ 5417

Φωτογραφία: https://pepen.gr

Διαβάστε ακόμα