Ολοκληρώνεται η χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση της Seanergy

seanergy_oloklhrwnetai_xrhmatooikonomiki_anadiarthrwsi_

Η εταιρεία μεταφορών χύδην ξηρού φορτίου Seanergy Maritime Holdings Corp. ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες ότι έχει κλείσει την προηγούμενη συμφωνία παράδοσης και διακανονισμού με τον δανειστή της για να διασφαλίσει την τελική πιστωτική της ρευστότητα Η εταιρεία έχει πουλήσει τα τέσσερα εναπομείναντα πλοία της μεταφοράς χύδην φορτίου σε ορισθέντα από τον δανειστή, σύμφωνα με τους όρους του δανείου.

Σε αντάλλαγμα για την πώληση, περίπου 146 εκατομμύρια δολάρια ανεξόφλητου χρέους και συσσωρευμένων τόκων διεγράφησαν, κατοχυρώνοντας την πιστωτική αξιοπιστία της εταιρείας. Μετά την υλοποίηση της συναλλαγής, η εταιρεία δεν έχει ληξιπρόθεσμα χρέη.

Το κέρδος από τη συναλλαγή αυτή αναμένεται να είναι περίπου 85 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία αναμένεται να καταγραφθούν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014.

Η Seanergy Maritime Holdings μια εταιρεία κατοχυρωμένη στα νησιά Marshall και με γραφεία στην Αθήνα, επί του παρόντος δεν κατέχει πλοία που να είναι εν λειτουργία. Η εταιρεία προτίθεται να επανεξετάσει την αγορά, προκειμένου να εντοπίσει ενδεχόμενες εξαγορές πλοίων που θα φέρουν μελλοντικά κέρδη.

Διαβάστε ακόμα