Ολοκληρώθηκε η 94η Σύνοδος Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας

containership_

Κλείσε αεροπορικά εισιτήρια με την καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη!

Ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014, οι εργασίες της 94ης Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, στην έδρα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), κατά το διάστημα 17-21 Νοεμβρίου 2014.

Από την Επιτροπή MSC, εξετάσθηκαν και υιοθετήθηκαν οι τροποποιήσεις της Δ.Σ. SOLAS και του Διεθνούς Κώδικα Ενισχυμένου Προγράμματος Επιθεωρήσεων Πλοίων Χύδην και Δεξαμενοπλοίων (ESP Code 2011), ενώ ολοκληρώθηκε, από πλευράς ναυτικής ασφάλειας, η εξέταση του Διεθνούς Πολικού Κώδικα (Polar Code) για πλοία που δραστηριοποιούνται στα πολικά ύδατα. Σύμφωνα με το νέο Κεφάλαιο XIV της ΔΣ SOLAS, από 01.01.2017, ο Κώδικας καθίσταται υποχρεωτικός, γεγονός που αποτελεί σημαντική εξέλιξη τόσο για τους στρατηγικούς στόχους και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Οργανισμού όσο και για τα ναυτιλιακά κράτη, όπως η χώρα μας, καθιερώνοντας ένα θεσμικό και τεχνικό πλαίσιο για τη δραστηριοποίηση των πλοίων στις πολικές περιοχές. Ωστόσο, για την ολοκλήρωσή του Κώδικα, αναμένεται και η υιοθέτηση των διατάξεων που αφορούν ζητήματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα από τα αντίστοιχα υποχρεωτικά όργανα του Οργανισμού, το οποίο εκτιμάται να έχει ολοκληρωθεί εντός πρώτου τετραμήνου του 2015. Τέλος, σημειώνεται ότι για την εφαρμογή του Κώδικα, αναμένονται κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή της μεθοδολογίας που θα πρέπει να ακολουθείται σε συνάρτηση με τους επιχειρησιακούς περιορισμούς για τη λειτουργία ενός πλοίου στις πολικές περιοχές.

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή MSC, μεταξύ άλλων, ενέκρινε επί της αρχής το Σχέδιο του Διεθνούς Κώδικα για την Ασφάλεια των Πλοίων που χρησιμοποιούν αέρια ή καύσιμα με σημείο χαμηλής ανάφλεξης (IGF CODE), με σκοπό την υιοθέτησή του από την προσεχή Επιτροπή MSC 95 (Ιούνιος 2015), ενώ η ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων, υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων της διερεύνησης των αιτιών του ατυχήματος του Κ/Ζ “Costa Concordia” και των σχετικών μέτρων βελτίωσης της ναυτικής ασφάλειας που έχουν προταθεί, η ποιότητα των ναυτιλιακών καυσίμων, η κυβερνο-ασφάλεια (cyber-security) και η ηλεκτρονική ναυτιλία (e-navigation) αποτέλεσαν, επίσης, σημαντικά θεματικά αντικείμενα που απασχόλησαν τη Σύνοδο. Η Επιτροπή MSC, επίσης, ενέταξε το θέμα της συντήρησης υδατοστεγών θυρών για τα νέα και υφιστάμενα πλοία στο Μακροπρόθεσμο Σχέδιο Δράσης του Οργανισμού για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων με σκοπό τη δημιουργία τροποποιητικού Κανονισμού του υφιστάμενου Κανονισμού ΙΙ-1/21 της ΔΣ SOLAS και την έκδοση σχετικών κατευθυντηρίων γραμμών.

Σε ότι αφορά στην Πειρατεία και την Ένοπλη Ληστεία κατά πλοίων καταγράφεται η σημαντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην περιοχή της Σομαλίας λόγω των αναληφθεισών δράσεων για την καταπολέμηση του φαινομένου, ενώ επισημάνθηκε η έως σήμερα επιτυχής συνεργασία του ΙΜΟ με τον ILO για τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την ψυχολογική υποστήριξη των πληρωμάτων, που έχουν πέσει θύματα πειρατείας και των οικογενειών τους.

Επίσης, η Επιτροπή MSC εξέτασε πρόταση της Γερμανίας αναφορικά με τις απαιτήσεις που αφορούν την πιστοποίηση των ιδιωτικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στα πλοία(PMSCs). Σύμφωνα με την γερμανική πρόταση η πιστοποίηση και οι άδειες λειτουργίας θα μπορούν να εκδίδονται από τις εθνικές Αρχές σύμφωνα με ισοδύναμες του προτύπου ISO 28007 προδιαγραφές και να λαμβάνουν την ίδια αναγνώριση σε επίπεδο ΙΜΟ.

Η Επιτροπή MSC δεν παρέλειψε να καταδείξει την ανάγκη να διασφαλισθεί η υγεία των στελεχών Αρχών Διάσωσης ή μελών πληρώματος εμπορικών πλοίων που εμπλέκονται σε επιχειρήσεις διάσωσης και περισυλλογής μεταναστών από τη θάλασσα, ενώ το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS), για το ίδιο θέμα, ανέφερε ότι σύντομα πρόκειται να επικαιροποιήσει οδηγίες προς τα μέλη της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας για την αντιμετώπιση των μεταδοτικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου και του ιού Έμπολα, από τις οποίες πιθανόν να πάσχουν οι διασωθέντες μετανάστες.

Τέλος, για το έτος 2014, το Διεθνές Βραβείο Γενναιότητας (Exceptional Bravery Award) απενεμήθη στο πλοίαρχο Andreas Kristensen και το πλήρωμα του Φ/Γ Britannia Seaways για τον επαγγελματισμό και τις προσπάθειες που κατέβαλαν επί 13 ώρες για την επιτυχή αντιμετώπιση πυρκαγιάς στο πλοίο.

Επόμενη Σύνοδος της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας έχει προγραμματισθεί για τις 1-12 Ιουνίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες της 94ης Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο ιστότοπο: http://www.imo.org/MediaCentre/PressBriefings/Pages/Home.aspx

Διαβάστε ακόμα