Ορίστηκε η Παγκόσμια Ημέρα για τις γυναίκες στη ναυτιλία

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) καθιέρωσε την 18η Μαΐου κάθε έτους, ως την Παγκόσμια Ημέρα για τις Γυναίκες στη Ναυτιλία.

Η πρόταση για τη θέσπιση Παγκόσμιας Ημέρας για τις Γυναίκες στη Ναυτιλία εξετάστηκε για πρώτη φορά από την Επιτροπή Τεχνικής Συνεργασίας (TCC) του ΙΜΟ τον Σεπτέμβριο του 2021, μετά τη δυναμική του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Θέματος το 2019 «Ενδυνάμωση των γυναικών στη ναυτιλιακή κοινότητα». Η πρόταση έλαβε ευρεία υποστήριξη από την TCC για τη διαβίβαση της πρότασης στο Συμβούλιο.

Το Συμβούλιο του ΙΜΟ, που συνήλθε από τις 8 έως τις 12 Νοεμβρίου, αποφάσισε να καθιερώσει την ημέρα για τον «εορτασμό των γυναικών στον κλάδο, την προώθηση της πρόσληψης, διατήρησης και βιώσιμης απασχόλησης των γυναικών στον ναυτιλιακό τομέα, την αναβάθμιση του προφίλ των γυναικών στη ναυτιλία, την δέσμευση του ΙΜΟ στον Στόχο 5 της Βιώσιμης Ανάπτυξης (να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων και να ενδυναμωθούν όλες οι γυναίκες) και να υποστηρίξει το έργο για την αντιμετώπιση της τρέχουσας ανισορροπίας των φύλων στη ναυτιλία», είχε αναφέρει οο ΙΜΟ με δήλωση του

Σύμφωνα με τον ΙΜΟ, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόλις το 1,2% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού των ναυτικών, με βάση την Έκθεση Ναυτικού Εργατικού Δυναμικού της BIMCO/ICS για το 2021, η οποία εκτιμά ότι 24.059 γυναίκες εργάζονταν ως ναυτικοί παγκοσμίως, αύξηση 45,8% σε σύγκριση με την έκθεση του 2015.

Διαβάστε ακόμα