Δείτε την στιγμή που παραδίδουν τα λίτρα στους πειρατές!!!