Παράταση ισχύος αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, πιστοποιητικών επάρκειας και πιστοποιητικών επικύρωσης

Παράταση ισχύος έως την 30-06-2022 στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, πιστοποιητικών επάρκειας και των πιστοποιητικών επικύρωσης (endorsements) που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια Ελληνική αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW ’78, ανεξαρτήτως εάν έχει χορηγηθεί ήδη παράταση. Επιπροσθέτως, σας γνωρίζεται ότι η ισχύς των ως άνω πιστοποιητικών δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ακόμη και τμηματικά, ,μέχρι την 31-12-2022.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID-19_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_signed

Φωτογραφία:https://pepen.gr

Διαβάστε ακόμα