Παράταση ισχύος αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας

Η κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη έκτακτων μέτρων στήριξης και διευκόλυνσης της ναυτικής εργασίας στο πλαίσιο της πανδημίας covid19.

Στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και των πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή, και πρόκειται να λήξουν από 01.10.2021 χορηγείται παράταση ισχύος έως 30.11.2021. Αντίστοιχη παράταση χορηγείται και στα πιστοποιητικά επικύρωσης (endorsements), υπό την προϋπόθεση ότι τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας αλλοδαπής αρχής, τα οποία επικυρώνουν, πρόκειται να λήξουν κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου.

ΦΕΚ 4502 Β_30_09_21.pdf
Φωτογραφία: https://pepen.gr

Διαβάστε ακόμα