Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων Α.Ε.Ν

aen_aspropirgou_

Mε την 3621/33/14/07.07.2014 απόφαση Υ.Ν.Α. παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών των υποψηφίων σπουδαστών/σπουδαστριών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ακαδημαϊκού έτους 2014-15 της Πρώτης Γενικής Κατηγορίας μέχρι την Τετάρτη 16.07.2014 ενώ ως τελευταία ημερομηνία της υγειονομικής τους εξέτασης από τις κατά τόπους ΥΕΑΝΕΘ ορίζεται η Παρασκευή 11.07.2014.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί (16.07.2014 για την Πρώτη Γενική Κατηγορία και 14.08.2014 για την Δεύτερη Γενική Κατηγορία) να κατατεθούν τα προβλεπόμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. της επιλογής τους.

Επιπλέον, συμπληρώνεται το Παράρτημα Α΄σχετικής προκήρυξης με πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας που γίνονται αποδεκτά.

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων Α.Ε.Ν Πρώτης Γενικής Κατηγορίας (ΑΔΑ:Ψ6Ο0ΟΠ-ΝΤΔ)

Διαβάστε ακόμα