Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή στις ΑEN

Με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Η παράταση αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις υποψηφίων οι οποίοι έχουν επιβεβαιωμένα νοσήσει από κορωνοϊό (COVID-19) κατά τις τελευταίες δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της σχετικής προκήρυξης, δηλαδή από τις 29 Ιουνίου 2021.

Οι υποψήφιοι αυτοί μπορούν πλέον να καταθέσουν αίτηση έως την Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021.

Η νόσηση από κορωνοϊό COVID-19 αποδεικνύεται με την κατάθεση είτε του προβλεπόμενου πιστοποιητικού νόσησης, είτε της σχετικής βεβαίωσης θετικού διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή Rapid Test) από τον αρμόδιο προς τούτο Φορέα.

Διαβάστε ακόμα