ΠΕΝΕΝ:«Απάντηση στις συκοφαντίες του κομματικού συνδικαλισμού»

nautergates_

Aπάντηση ΠΕΝΕΝ στον Αγωνιστικού Συνδυασμού Ναυτών

Αναφορικά με έγγραφο που φέρει τον ψευδεπίγραφο τίτλο του «Αγωνιστικού Συνδυασμού Ναυτών» και υπογράφεται από το μέλος της ΠΕΝΕΝ Μανώλη Χριστοφόρου έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω:

1) Όπως προβλέπει το καταστατικό της ΠΕΝΕΝ, άρθρο 37 παράγραφος 15, δεν αναγνωρίζεται σαν συνδυασμός εκείνος στον οποίο μετέχουν υποψήφιοι ολιγότεροι των είκοσι ενός (21).

2) Επίσης στο άρθρο 38 «περί ψηφοδελτίου» παράγραφος δ) αναφέρει «Σε στήλες, καθαρά διαχωρισμένες μεταξύ τους, τους τίτλους όλων των συνδυασμών και τα ονόματα των μεμονωμένων υποψηφίων αλφαβητικά σε μια ενιαία στήλη με τίτλο μεμονωμένοι υποψήφιοι».

3) Το άρθρο 11 «περί διαγραφής μελών» παράγραφος 3 αναφέρει «μέλη που καθυστερούν τις συνδρομές τους πάνω από 4 χρόνια διαγράφονται». Η διαγραφή μέλους σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφο 5, σχετικά με τα μέλη που οφείλουν συνδρομές πέρα της τετραετίας, γίνεται με απόφαση του Δ.Σ της ΠΕΝΕΝ. Την απόφαση του Δ.Σ εγκρίνει η πρώτη Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας. Στην πρώτη ετήσια Γ.Σ της ΠΕΝΕΝ στις 31/3/2014 ομόφωνα εγκρίθηκαν οι διαγραφές: 290 για μη καταβολή συνδρομών την τελευταία 4ετία.

4) Με βάση το άρθρο 8 «Δικαιώματα μελών» όπου στην παράγραφο 2 αναφέρει για το δικαίωμα του εκλέγεσθαι: «το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν όλα τα μέλη της ΠΕΝΕΝ εφόσον έχουν α) Ηλικία άνω των 18 χρόνων, β) θητεία ενός τουλάχιστον έτους έως μέλη του σωματείου, από της εγγραφής τους στο βιβλίο μητρώου μελών και μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιότητας στην αρμόδια εφορευτική επιτροπή και γ) θαλάσσια υπηρεσία έξι (6) τουλάχιστον μηνών κατά την τελευταία τετραετία η οποία λογίζεται από την έναρξη του έτους κατά το οποίο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση η Εφορευτική Επιτροπή προς διενέργεια των αρχαιρεσιών.

Σχετικά με τις αναφερόμενες ως υποψηφιότητες που αναφέρονται στο έγγραφό σας της 27/10/2014 για τα ονόματα 1) Γκέκας Παύλος, 2) Χουσεΐν Μεμέτ Μεχμέτ, 3) Μπασιούκας Σπυρίδων, 4) Μπέη Σουκρή, και 5) Τσαλαμάνης Άγγελος διαγράφτηκαν από μέλη της ΠΕΝΕΝ (όπως και εκατοντάδες άλλοι) στην Α΄ Γενική Συνέλευση στις 31/3/2014 η οποία είχε στην ημερησία διάταξη ειδικό θέμα και στην οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα οι διαγραφές παρουσία και του μέλους της ΠΕΝΕΝ Χριστοφόρου Μανώλη. Για τον σκοπό αυτό μπορείτε όποτε θέλετε να λάβετε γνώση τόσο των διαγραφέντων μελών όσο και των ανωτέρω 5 μελών στους οποίους αναφέρεστε.
Σχετικά με την ενημέρωση ή όχι των μελών μας για την τακτοποίηση των συνδρομών τους, μάλλον κτυπάτε λάθος πόρτα αφού για τον σκοπό αυτό τα μέλη του Προεδρείου μοχθούν σε καθημερινή βάση μέσα από τις γνωστές οικονομικές συνθήκες για τον κλάδο μας να τακτοποιηθεί και το τελευταίο μέλος μας. Ειδικότερα για τους Γκέκα Παύλο και Χουσεϊν Μεμέτ Μεχμέτ είχε γίνει και προσωπική επικοινωνία προκειμένου να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Επίσης το δημοσιογραφικό όργανο της ΠΕΝΕΝ σε κάθε τεύχος του έχει συγκεκριμένη αναφορά για την τακτοποίηση των συνδρομών, το ίδιο ισχύει και για το SITE της ΠΕΝΕΝ. Επίσης στέλνουμε επιστολή στα μη ταμειακά εντάξει μέλη και τους ενημερώνουμε για τις οικονομικές τους εκκρεμότητες.
Επίσης όπως προκύπτει από την λίστα των ονομάτων που καταθέσατε στην ΠΕΝΕΝ και την Εφορευτική Επιτροπή δύο άτομα φερόμενοι ως υποψήφιοι οι 1) Μακρυγιάννης Μάριος και 2) Τζελέπης Ιωάννης δεν είναι και δεν ήταν ποτέ μέλη της ΠΕΝΕΝ. Ταυτόχρονα το μέλος της ΠΕΝΕΝ Σερήφογλου Φεζί δεν έχει σύμφωνα με το καταστατικό της ΠΕΝΕΝ τον 1 χρόνο θητεία ως μέλος της ΠΕΝΕΝ προκειμένου να έχει το δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Τέλος το μέλος της ΠΕΝΕΝ Αϊδίν Αζίζ Μεχμέτ, όπως προέκυψε από τον έλεγχο της θαλάσσιας υπηρεσίας του από την αρμόδια Εφορευτική Επιτροπή, δεν έχει την απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία που καθορίζει το καταστατικό μας για το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

Συμπέρασμα:

Από τα 24 άτομα που κατατέθηκαν από την πλευρά σας ως υποψήφιοι, οι πέντε (5) ήταν διαγραμμένοι, οι δύο (2) δεν είναι και δεν ήταν ποτέ μέλη της ΠΕΝΕΝ, ο ένας (1) δεν είχε την απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία, και ακόμη ένας (1) δεν είχε την θητεία του ενός έτους που αναφέρει το καταστατικό ως προϋπόθεση για την εγκυρότητα της υποψηφιότητάς του.

Εν κατακλείδι από την φερόμενη ως λίστα του δήθεν συνδυασμού σας, από το σύνολο των 24 ατόμων μόνο οι 15 έχουν το δικαίωμα της υποψηφιότητας και του εκλέγεσθαι σύμφωνα με το καταστατικό της ΠΕΝΕΝ.

Κατόπιν των ανωτέρω τα παραπάνω 15 άτομα δεν αποτελούν συγκροτημένο συνδυασμό και όπως προβλέπει το καταστατικό μας θα τεθούν ως μεμονωμένοι – υποψήφιοι στις επερχόμενες εκλογές της ΠΕΝΕΝ.

Με εντολή Διοίκησης

Ο Πρόεδρος                                                                                           Ο Γεν. Γραμματέας
Νταλακογεώργος Αντώνης                                                                       Κροκίδης Νικόλαος

Υ.Γ 1: Σημειώνουμε ότι έχουν γίνει επανειλημμένες προσπάθειες και αναλήφθηκαν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από την πλευρά του Προεδρείου της ΠΕΝΕΝ προκειμένου οι εκκρεμότητες κυρίως των μη ταμειακά εντάξει μελών – παίρνοντας υπόψη την οικονομική κρίση και την παρατεταμένη ανεργία στον κλάδο μας – το πρόβλημα αυτό να αντιμετωπισθεί στα πλαίσια μιας συμφωνίας με τον επικεφαλής του πρώην Αγωνιστικού Συνδυασμού (Τσιουδάκης Γιάννης) ο οποίος δήλωσε ότι δεν συμφωνεί σε καμιά ρύθμιση που θα συνιστούσε παραβίαση του καταστατικού. Αυτό όπως μας δήλωσε αποτελεί απόφαση τόσο της παράταξης που ανήκει όσο και του «Αγωνιστικού Συνδυασμού Ναυτών» ο οποίος υπήρξε έως και τις τελευταίες εκλογές στην ΠΕΝΕΝ 2010 -2011.

Υ.Γ 2: Το ίδιο αρνητική ήταν και η θέση του εν λόγω προσώπου για διακανονισμό των συνδρομών για τους έχοντες οφειλές προς την ΠΕΝΕΝ.

Υ.Γ 3: Σημείωση – Υπογράμμιση. Εάν υπήρχε κόμμα και παράταξη με αρχές και σωστή λειτουργία είναι βέβαιο ότι οι Ευαγγελάκηδες του κομματικού συνδικαλισμού θα είχαν πεταχθεί έξω από αυτό με τις κλωτσιές για την τραγική τους ανικανότητα και ανεπάρκεια που κατάφεραν για πρώτη φορά από το 1975 να μην εκπροσωπούνται στις αρχαιρεσίες της ΠΕΝΕΝ με συγκροτημένο συνδυασμό. Έφθασε να επισκεφτεί έως και τα πιο απομακρυσμένα χωριά της Θράκης, όπως στο Δροσερό Ξάνθης, αλλά άνθρακας ο θησαυρός, η όλη του προσπάθεια απέτυχε παταγωδώς αφού ο φερόμενος ως υποψήφιός τους ανακάλεσε την υποψηφιότητά του εντός ενός 24ώρου. Αυτό είναι το επίτευγμα αυτών των ηγετίσκων που πιστεύουν ότι έχουν τα προσόντα και τις ικανότητες να παρεμβαίνουν στα εσωτερικά των άλλων σωματείων στο όνομα της παράταξης. Θα δούμε το επόμενο διάστημα από τους 13 μεμονωμένους υποψήφιους πόσοι θα παραμείνουν στο τέλος…. Η πόρτα της εξόδου είναι διάπλατα ανοιχτή για πολλούς ακόμη.

Διαβάστε ακόμα