Πίνακες Εισαγομένων Πλοιάρχων & Μηχανικών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

aen

Τοιχοκολλήθηκαν οι συνολικοί Πίνακες Εισαγομένων (Πλοιάρχων και Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το 2014-2015.

Διαβάστε την ανακοίνωση του υπουργείου και δείτε τους πίνακες για του πλοιάρχους και μηχανικούς που εισάγονται,  αλλά και τους πίνακες υποψηφίων Δεύτερης γενικής κατηγορίας που δεν εισάγονται.

Ανακοίνωση

Πίνακας Εισαγομένων Πλοίαρχων

Πίνακας Εισαγομένων Μηχανικών

Πίνακας υποψηφίων Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας που δεν εισάγονται

Διαβάστε ακόμα