Π.Ν.Ο.: Κατάργηση της Eπιβολής της Πρόσθετης Φορολογικής Επιβάρυνσης στο Ναυτικό Εισόδημα

Επιστολή του Γενικού Γραμματέα της Π.Ν.Ο. Cpt. Μανώλη Τσικαλάκη, προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης – Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, για: Κατάργηση της Eπιβολής της Πρόσθετης Φορολογικής Επιβάρυνσης της Παραγράφου 6β του Άρθρου 15 Κ.Φ.Ε. στο Ναυτικό Εισόδημα.

Κατάργηση της Eπιβολής της Πρόσθετης Φορολογικής Επιβάρυνσης στο Ναυτικό Εισόδημα

Διαβάστε ακόμα