Ποία η ζημιά από τα έσοδα του ΝΑΤ(;)

nat_isologismoi_nautilia_

ΠΕΜΕΝ ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ ΠΕΕΜΑΓΕΝ ΠΕΠΡΝ ΠΕΣ/ΝΑΤ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

21 Γενάρη 2014

Στην Ετήσια Έκθεση του 2012 του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Ρακιντζή, για την οποία έγινε σήμερα συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, γίνεται αναφορά με τίτλο «Αναζήτηση οφειλών προς ΝΑΤ από υπερθεματιστές Πλειστηριασμών Πλοίων» και προτείνει «τροποποίηση του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου με σκοπό να παρέχεται ασφάλεια δικαίου σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μεταχειρισμένα πλοία με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς βέβαια να θίγονται τα συμφέροντα του ΝΑΤ».

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης παρακάμπτει το ουσιώδες που λέει ο νόμος 3569/07 που αναφέρει ότι «απαγορεύεται επί ποινή ακυρότητας η καταχώρηση της κυριότητας του πλοίου στην οποία περιλαμβάνεται και η αναγκαστική εκποίηση εάν δεν συνοδεύεται με το οικείο πιστοποιητικό εξοφλήσεών των προς το ΝΑΤ οφειλών του πλοίου μέχρι της χρονολογίας καταχωρήσεως».

ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΟΦΕΊΛΕΙ ΝΑ ΕΛΈΓΞΕΙ Ο ΓΕΝΙΚΌΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΉΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ ΕΊΝΑΙ ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΌΤΕ ΠΑΡΈΚΑΜΨΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΟΥ ΟΡΊΖΕΙ Ο ΝΌΜΟΣ, ΠΟΙΑ ΉΤΑΝ Η ΖΗΜΙΆ ΑΠΌ ΤΑ ΈΣΟΔΑ ΤΟΥ ΝΑΤ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΟΎΝ ΕΥΘΎΝΕΣ.

ΕΠΊΣΗΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΌΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΝΤΌΠΙΣΕ Ο ΓΕΝΙΚΌΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΉΣ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ ΌΤΙ ΤΟ ΝΑΤ ΈΧΕΙ ΝΑ ΚΆΝΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΎΣ ΑΠΌ ΤΟ 2003, ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΊ ΠΟΥ ΣΥΝΤΆΣΣΟΝΤΑΙ ΕΊΝΑΙ ΜΕ ΚΑΘ’ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌ.

ΤΑ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΆ ΣΩΜΑΤΕΊΑ ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, ΔΕΝ ΠΑΡΑΛΕΊΠΟΥΝ ΚΆΘΕ ΈΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌ ΤΟΥ ΝΑΤ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΈΛΛΟΥΝ ΤΑ ΧΑΛΚΕΥΜΈΝΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΣ ΌΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΏΝ ΚΑΙ ΣΕ ΒΆΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΏΝ.

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Ε.Ν
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ – ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΝΑΤ

Διαβάστε ακόμα