Δείτε τις προσπάθειες αποκόλλησης του Marine Star [video]